Projekti


● Z2-2646: Vpliv procesnih parametrov in toplotne obdelave na mikrostrukturni razvoj in mehanske lastnosti Inconela 718 izdelanega po hibridnem postopku dveh dodajalnih tehnologij

● J2-1729 Nova biorazgradljiva Fe-Mn zlitina izdelana z konvencionalnim postopkom in s postopkom dodajnih tehnologij s prilagojeno biorazgradljivostjo

● MARTIN - Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

● ČMRLJ - Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel

● J2-9211 Izboljšanje lastnosti kovinskih materialov s postopkom podhlajevanja

● Z2-9220 Visoko entropijske zlitine kot preboj v razvoju materialov z naprednimi lastnostmi

● Z2-9215 Razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem kovinskih zlitin (BiomatLasTex)

● MARTINA OP 20.00369 - Materiali in tehnologije za nove aplikacije

● L2-7599 Nova generacija jekel za energetiko z nano-delci modificirano mikrostrukturo in povečano odpornostjo na lezenje

● J2-7196 Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije


Prijava na RSS    

Novice, dogodki