Projekti


● MARTINA OP 20.00369 - Materiali in tehnologije za nove aplikacije

● L2-7599 Nova generacija jekel za energetiko z nano-delci modificirano mikrostrukturo in povečano odpornostjo na lezenje

● J2-7196 Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije


Prijava na RSS    

Novice, dogodki