Preskoči na vsebino
Navigacija


Projekti


● Z2-2640 - Razvoj naprednih brezmrežnih metod za modeliranje predelave kovin na visokozmogljivih računalnikih

● Z2-4446 Numerično simuliranje nastajanja poroznosti pri novi hibridni dodajalni tehnologiji

● Nova ODS jekla za uporabo v ekstremnih pogojih z uporabo ultrazvočno dispergiranih nano-oksidov s kombinacijo metod SLM in PPS

● LFIA-REC, Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19) (Norway grants)

● Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (Norway grants): Krožna industrija – Uvajanje krožnega gospodarstva v industrijske procese (CIRCI; 1.5.2022 – 29.2.2024)

● L2-4445 Razvoj naprednih Ti6Al4V komponent rezervoarja za letalsko industrijo s hibridno SLM/DED dodajno tehnologijo

● Izdelava naprednih materialov za industrijsko uporabo z natančnim določevanjem dodajanja lahkih elementov z najsodobnejšimi karakterizacijskimi tehnikami (NC-0019)

● L2-2609 Simulacije vročega valjanja za proizvodnjo jekel vrhunskih kvalitet

● L2-2613 Novi kompozitni materiali s kovinsko matrico, ojačano z nanodelci ter izdelani s selektivnim laserskim taljenjem za aplikacije v orodjarstvu

● L2-3164 Nova visokotrdnostna aluminijeva zlitina za selektivno lasersko taljenje in aplikacije z zahtevano nizko težo

● N2-0182 Razvoj naprednih biorazgradljivih materialov na osnovi Zn s tehnikami metalurgije prahov

● Z2-2646: Vpliv procesnih parametrov in toplotne obdelave na mikrostrukturni razvoj in mehanske lastnosti Inconela 718 izdelanega po hibridnem postopku dveh dodajalnih tehnologij

● J2-1729 Nova biorazgradljiva Fe-Mn zlitina izdelana z konvencionalnim postopkom in s postopkom dodajnih tehnologij s prilagojeno biorazgradljivostjo

● J2-1729 Nova biorazgradljiva Fe-Mn zlitina izdelana z konvencionalnim postopkom in s postopkom dodajnih tehnologij s prilagojeno biorazgradljivostjo

● MARTIN - Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

● ČMRLJ - Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel

● J2-9211 Izboljšanje lastnosti kovinskih materialov s postopkom podhlajevanja

● Z2-9220 Visoko entropijske zlitine kot preboj v razvoju materialov z naprednimi lastnostmi

● Z2-9215 Razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem kovinskih zlitin (BiomatLasTex)

● MARTINA OP 20.00369 - Materiali in tehnologije za nove aplikacije

● L2-7599 Nova generacija jekel za energetiko z nano-delci modificirano mikrostrukturo in povečano odpornostjo na lezenje

● J2-7196 Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije