Preskoči na vsebino
Navigacija

MARTIN - Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke

IMT je sodelujoči partner novega raziskovalno-razvojnega projekta MARTIN — Modeliranje termo-mehAnskega pRocesiranja aluminijevih zliTIn za vrhuNske izdelke.

Cilj projekta je modeliranje termo-mehanskega procesiranja aluminijevih zlitin za vrhunske izdelke. Pri tem bomo razvili nove mikrostrukturne modele, jih povezali v simulacijski sistem, jih eksperimentalno laboratorijsko potrdili in vgradili ter validirali v proizvodnjo polizdelkov.

 

 

 

 

Trajanje projekta: 1.1.2019 – 30.6.2021

Spletna stran projekta: www.mizs.gov.si  ; www.eu-skladi.si/

 

Program:

Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)

 

Koordinator:

Impol d.d.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.