Preskoči na vsebino
Navigacija

ČMRLJ - Doseganje Čistosti in lastnosti z MikRo Legiranjem Jekel

IMT skupaj s projektnimi partnerji začenja nov raziskovalno-razvojni projekt ČRMLJ. Projekt je strateško pomemben in prioritetno uvrščen v področje S4: Razvoj materialov kot končnih produktov, prednostno podpodročje S4: Področje jekel in posebnih zlitin. Glavni cilj je raziskati in karakterizirati vpliv izbranih (vsaj dveh) mikro legirnih elementov.

Opis projekta:

V RRP sodelujeta dva industrijska partnerja (dve slovenski jeklarni - Štore Steel in SIJ Metal Ravne) ter oddelek za razvoj jekel in tehnologij Razvojnega centra Jesenice, ki z različnimi proizvodi naslavljajo končne kupce. Vsem je skupna potreba po novih tehnologijah za proizvodnjo bolj čistega jekla, ki bo ključni rezultat tega RRP po koncu TRL6. Vodilni partner je IMT, ki je največji raziskovalni inštitut s tega področja in vodi industrijske raziskave. Prebojna ideja je v rabi mikro legirnih elementov tudi pri izdelavi običajnih kvalitet. Običajno se mikro legirni elementi uporabljajo le pri specialnih kvalitetah, ki zahtevajo zelo specifične pogoje izdelave (npr. termo-mehansko valjanje). V projektu pa bomo izrabljali lastnosti mikro legirnih elementov predvsem zaradi možnosti tvorjenja izredno drobnih nekovinskih vključkov in udrobnjevanja zrn npr. težkih ingotov poleg rabe v mikro legiranih jeklih. Posebnost mikro legirnih elementov je tudi v tem, da tvorijo precipitate na nano nivoju. Ti nano precipitati še dodatno vplivajo na višanje mehanskih lastnosti jekla. Precipitati mikro legirnih elementov lahko zavirajo rast zrn z izločanjem po mejah, utrjujejo matrico z izločanjem znotraj kristalov in predstavljajo nukleacijska mesta za tvorjenje različnih mikrostrukturnih sestavin (npr. acikularnega ferita) pri faznih premenah v jeklu. Zaradi specifike slovenske proizvodnje jekla, ki zahteva veliko fleksibilnost, je običajno optimiranje metalurških procesov predolgotrajno in predrago, zato bomo z rabo mikro legirnih elementov ciljno vplivali na zahteve trga po čistosti in velikosti zrn. Projekt presega meje razvoja ene vrste jekla in ima večjo težo, saj bodo rezultati uporabni pri izdelavi poljubne vrste jekla. Projekt je zato zelo ambiciozen in bo imel velik učinek na konkurenčnost slovenske jeklarske industrije.

 

Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 1.996.120,57 EUR

Trajanje projekta: 1.1.2019 – 30.6.2021

Spletna stran projekta: www.mizs.gov.si  ; www.eu-skladi.si/

 

Program:

Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)

 

Koordinator:

INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE

 

Ostali partnerji

SIJ Metal Ravne d.o.o.

ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o.

RAZVOJNI CENTER JESENICE, družba za razvoj novih materialov in tehnologij, d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.