L2-4445 Razvoj naprednih Ti6Al4V komponent rezervoarja za letalsko industrijo s hibridno SLM/DED dodajno tehnologijo

Vodja: dr. Aleksandra Kocijan

Partnerji:

  • Inštitut za kovinske materiala in tehnologije (IMT): Aleksandra Kocijan, Marjetka Conradi, Matjaž Godec, Bojan Podgornik, Irena Paulin, Črtomir Donik, Simon Malej
  • Institut “Jožef Stefan” (IJS): Miran Mozetič, Ita Junkar, Metka Benčina
  • Balmar d.o.o. (BALMAR)

Cilji projekta:

Cilj 1: Optimizacija parametrov procesa SLM in DED AM. V letalskem sektorju je velika potreba po AM tehnologiji, ki omogoča hitro izdelavo večjih kosov kompleksnih oblik za nižjo ceno. Poseben poudarek tega projekta je v razvoju hibridne AM tehnologije z naslednjimi pristopi:

  • Z optimizacijo procesnih parametrov obeh AM tehnologij: lasersko moč, razmik, strategijo in hitrost skeniranja, hitrost dodajanja prahov ter debelino sloja bomo prilagodili, da bi dosegli optimalno mikrostrukturo in zmanjšali zaostale napetosti.
  • Z optimizacijo mejne plasti: to je v našem primeru vmesna plast med bolj finim SLM in bolj grobim DED delom. Za doseganje dobrih stičnih lastnosti moramo izbrati ustrezno velikost in obliko prahov. V primeru vzdolžnega grajenja je potrebno optimizirati naklonski kot tiskanja.

Cilj 2: Optimizirati toplotno obdelavo in dodatno površinsko obdelavo.

  • Toplotno obdelavo Ti6Al4V zlitine je potrebno prilagoditi za eliminacijo neželene martenzitne strukture v obeh AM delih za dosego ustreznih mehanskih in korozijskih lastnosti.
  • S plazemsko obdelavo učinkovito spremenimo lastnosti površine za izboljšanje korozijske odpornosti.

Cilj 3: Dokaz koncepta. Hibridna AM Ti6Al4V komponenta bo izdelana in preizkušena, s čimer bomo dokazali možnost njene uporabe za nadaljnji razvoj in doseganje višjega TRL. Združuje želene mehanske in korozijske lastnosti, primerne za letalsko uporabo.

Koncept raziskave:

Raziskovalni projekt je sofinanciran s strani ARRS od 1. 10. 2022 z 2187 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let.Arhiv