Preskoči na vsebino
Navigacija

MARTINA OP 20.00369 - Materiali in tehnologije za nove aplikacije

MARTINA – MAteRiali in Tehnolog(I)je za Nove Aplikacije

Razvoj materialov je ključnega pomena za tehnološki in ekonomsko-socialni napredek družbe. Jeklo in aluminij sta in ostajata med najpogosteje uporabljanimi materiali v inženirskih aplikacijah z odličnimi lastnostmi, dostopnostjo in reciklabilnostjo. Vedno večji pomen dobivajo multikomponentni materiali, ki omogočajo združevanje lastnosti različnih materialov. Osrednji cilj programa je skozi celovit multidisciplinarni pristop raziskati možnosti razvoja novih naprednih več funkcionalnih materialov in tehnologij za nove zahtevne aplikacije. Program neposredno podpira prednostno področje (S)INDUSTRIJA 4.0 in domeno Razvoj materialov kot končnih produktov. Razvili bomo visokotrdnostna jekla in aluminijeve zlitine s ciljem doseganja lastnosti materialov, ki so ključne za nove aplikacije v avtomobilski industriji za zmanjševanje teže vozil in s tem povezanega CO2 odtisa in rabe energije tako pri proizvodnji kot tudi uporabi vozil. Pri multikomponentnih materialih bomo izkoristili prednost enostavnosti uporabe polimernih materialov in specifične lastnosti kovinskih materialov. Z uvajanjem novih materialov bomo razvili napredne tehnologije izdelave in preoblikovanja, s čimer bomo postavili nove zahteve za orodja in orodna jekla. Poleg samih lastnosti orodnih jekel nam bosta izziv tudi pravilna razporeditev teh lastnosti v orodju ter senzorika, ki omogoča nadzor nad obratovalnimi razmerami orodja. Zaradi vse bolj zahtevnih oblik orodij, bomo v okviru programa raziskovali inovativne postopke 3D tiskanja orodij.. Obstoječi materiali in tehnologije izdelave posamezno in ločeno ne zadovoljujejo naraščajočih potreb družbe in s tem omejujejo razvoj novih aplikacij z vse ostrejšimi zahtevami. Program temelji na razvoju novih naprednih večfunkcionalnih materialov in tehnologij izdelave inženirskih komponent. Za razvoj in kasnejšo proizvodnjo naprednih materialov potrebujemo zahtevne postopke izdelave in preoblikovanja, kar postavlja nove zahteve za orodja in posledično orodna jekla. Aktivnost, ki povezuje celoten program in cilje posameznih RRP-jev je tako razvoj novega orodnega jekla in raziskava možnosti uporabe novih tehnologij izdelave inovativnih orodij. Skupna strateška ideja programa je trajneje povezovati raziskave, razvoj in inovacije na treh področjih in sicer različnih materialih, orodjih ter tehnologijah za izdelavo in obdelavo materialov ter njihovo povezovanje. Tak način razmišljanja in dela tudi omogoča trajnostne in celovitejše rešitve.