Z2-9215 Razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem kovinskih zlitin (BiomatLasTex)

Vodja projekta: dr. Matej Hočevar

Glavna ideja predlaganega projekta BiomatLasTex, ki temelji na multidisciplinarnem pristopu in uporabi inovativne tehnologije, je razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem površine kovinskih zlitin. BiomatLasTex temelji na znanstvenem izhodišču, da je z laserjem mogoče kontrolirano preoblikovati površino na mikro in nano nivoju, ter s tem pomembno spremeniti njene lastnosti in njeno funkcionalnost. Lasersko teksturiranje površin predstavlja odlično alternativo ostalim obstoječim tehnologijam, saj je izredno prilagodljiva in enostavna metoda, ki omogoča natančen nadzor nad modificirano površino (topografija, hrapavost, kemija in omočljivost površine), omogoča obdelavo različnih površin ter vpliva le na lastnosti površine materiala. Glavna cilja predlaganega projekta sta: C1 – izboljšanje razumevanja vpliva laserskega teksturiranja v zraku in drugih plinih na lastnosti in spremenjeno funkcionalnost površine; in C2 - izboljšanje razumevanja interakcije med (pametno) površino biomateriala in različnimi biološkimi celicami s posebnim poudarkom na vplivu topografije, kemije in omočljivosti površine. Za dosego obeh ciljev bodo razvite površine testirane in ovrednotene za korozijske lastnosti, lastnosti omočljivosti površine, spremenjeno kemijo površino, spremenjeno topografijo in biorazgradljivost z uporabo naprednih površinskih analitskih in metodoloških tehnik ter bioloških eksperimentov. Pričakovani rezultati BiomatLasTex projekta bodo prispevali k boljšemu razumevanju interakcije laserja s površino in interakcije celic z lasersko modificiranimi površinami. Nova spoznanja bodo pripomogla k izboljšanju postopka laserskega teksturiranja za razvoj pametnih biomaterialov ter obenem predstavljajo obetaven pristop za optimizacijo obstoječega biomateriala.


Upravljanje projekta:

Projekt je financiran s strani ARRS s 1700 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje dveh let (1.7.2018-1.7.2020).

 

Bibliografija: 

Znanstveni članki:

  1. GREGORČIČ, Peter, CONRADI, Marjetka, HRIBAR, Luka, HOČEVAR, Matej. Long-term influence of laser-processing parameters on (super)hydrophobicity development and stability of stainless-steel surfaces. Materials, ISSN 1996-1944, Nov. 2018, vol. 11, iss. 11, f. 1-15, ilustr. https://www.mdpi.com/1996-1944/11/11/2240, doi: 10.3390/ma11112240. [COBISS.SI-ID 16343835]

 

Predstavitve na konferencah:

  1. HOČEVAR, Matej, GREGORČIČ, Peter, ŠETINA, Barbara, KONONENKO, Veno, DROBNE, Damjana, GODEC, Matjaž. Mg63 cell adhesion on nanosecond laser textured stainless steel. V: Akademija strojništva 2018 : povezovanje in mreženje, 7. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, 25. oktober 2018, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 7, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2018, letn. 7, št. 3/4, str. 81, ilustr. http://www.zveza-zsis.si/2018/10/25/svet-strojnistva-akademija-strojnistva-2018/. [COBISS.SI-ID 16358427
  1. SENEGAČNIK, Matej, HOČEVAR, Matej, ŠETINA, Barbara, GREGORČIČ, Peter. Vpliv polarizacije svetlobe pri laserskih mikro in nanoobdelavah. V: Akademija strojništva 2018 : povezovanje in mreženje, 7. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, 25. oktober 2018, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 7, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2018, letn. 7, št. 3/4, str. 95, ilustr.http://www.zveza-zsis.si/2018/10/25/svet-strojnistva-akademija-strojnistva-2018/. [COBISS.SI-ID 16388123
  1. HOČEVAR, Matej, GREGORČIČ, Peter, ŠETINA, Barbara, KONONENKO, Veno, DROBNE, Damjana, GODEC, Matjaž. Human osteoblast-like osteosarcoma cell adhesion on nanosecond laser-textured 316L stainless steel surfaces. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 26. Mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 3.-5. oktober 2018, Portorož, Slovenija = 26th International Conference on Materials and Technology, 3-5 October 2018, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2018, f. 56. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit184/BookOfAbstracts_26ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 16285723

 

  Arhiv