Z2-9215 Razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem kovinskih zlitin (BiomatLasTex)

Vodja projekta: dr. Matej Hočevar

Glavna ideja predlaganega projekta BiomatLasTex, ki temelji na multidisciplinarnem pristopu in uporabi inovativne tehnologije, je razvoj biomaterialov z laserskim teksturiranjem površine kovinskih zlitin. BiomatLasTex temelji na znanstvenem izhodišču, da je z laserjem mogoče kontrolirano preoblikovati površino na mikro in nano nivoju, ter s tem pomembno spremeniti njene lastnosti in njeno funkcionalnost. Lasersko teksturiranje površin predstavlja odlično alternativo ostalim obstoječim tehnologijam, saj je izredno prilagodljiva in enostavna metoda, ki omogoča natančen nadzor nad modificirano površino (topografija, hrapavost, kemija in omočljivost površine), omogoča obdelavo različnih površin ter vpliva le na lastnosti površine materiala. Glavna cilja predlaganega projekta sta: C1 – izboljšanje razumevanja vpliva laserskega teksturiranja v zraku in drugih plinih na lastnosti in spremenjeno funkcionalnost površine; in C2 - izboljšanje razumevanja interakcije med (pametno) površino biomateriala in različnimi biološkimi celicami s posebnim poudarkom na vplivu topografije, kemije in omočljivosti površine. Za dosego obeh ciljev bodo razvite površine testirane in ovrednotene za korozijske lastnosti, lastnosti omočljivosti površine, spremenjeno kemijo površino, spremenjeno topografijo in biorazgradljivost z uporabo naprednih površinskih analitskih in metodoloških tehnik ter bioloških eksperimentov. Pričakovani rezultati BiomatLasTex projekta bodo prispevali k boljšemu razumevanju interakcije laserja s površino in interakcije celic z lasersko modificiranimi površinami. Nova spoznanja bodo pripomogla k izboljšanju postopka laserskega teksturiranja za razvoj pametnih biomaterialov ter obenem predstavljajo obetaven pristop za optimizacijo obstoječega biomateriala.


Upravljanje projekta:

Projekt je financiran s strani ARRS s 1700 letnimi urami cenovnega razreda B za obdobje dveh let (1.7.2018-1.7.2020).

  Arhiv