Preskoči na vsebino
Navigacija

Akreditirani laboratoriji

Na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije delujejo trenutno 3 laboratoriji, ki so pridobili akreditacijske listine pri Slovenski akreditaciji.

 

Laboratorij za metrologijo tlaka

Laboratorij za metalografijo

Laboratorij za mehanske preiskave

POLITIKA KAKOVOSTI IMT

Politika kakovosti IMT je del poslovne politike, s katero se najvišje vodstvo zavezuje, da bo dolgoročno sledilo viziji in postavljenim ciljem. 

Osnovna načela politike kakovosti IMT so:

  • vzpostavljen in vzdrževan sistem za obvladovanje kakovosti,
  • visoka kakovost opravljenih storitev,
  • zavezanost k nenehnemu izboljševanju,
  • neprestano obvladovanje tveganj in priložnosti,
  • nepristransko izvajanje storitev ter zaupnost informacij za vse odjemalce,
  • visoka raven usposobljenosti osebja z ustrezno izobrazbo, znanjem in izkušnjami ter stalno strokovno izpopolnjevanje.

Z dokumentiranim sistemom vodenja in z izvajanjem zahtev sistema kakovosti izpolnjujemo kriterije standarda ISO/IEC 17025:2017 na področju preskušanja in kalibriranja.

V primeru zakonske zahteve po posredovanju podatkov, je IMT dolžan posredovati zaupne podatke inštitucijam v okviru pooblastil, ki jih tem inštitucijam predpisuje zakonodaja.

 

Direktor IMT              

izr. prof. dr. Matjaž Godec