Preskoči na vsebino
Navigacija

Infrastrukturna organizacijska enota

Infrastrukturni program IMT 2022–2027


Vodja infrastrukturnega programa:
dr. Aleksandra Kocijan

Raziskovalna infrastruktura Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (IMT) ima vrhunsko specifično raziskovalno opremo velike vrednosti in usposobljeno ter specializirano raziskovalno osebje. Infrastrukturni program IMT se izvaja v okviru treh znanstvenoraziskovalnih organizacijskih enot:


 

Zap. št.

Naziv OE

Laboratorij

OE1

Fizika in kemija materialov

Laboratorij za metalografijo

Laboratorij za površinsko analizo

Laboratorij za analizno kemijo in korozijo

Laboratorij za vakuumsko toplotno in kemotermično obdelavo materialov

OE2

Kovinski materiali in tehnologije

Laboratorij za mehanske preiskave

Laboratorij za procesno metalurgijo

Laboratorij za simulacijo materialov in procesov

OE3

Vakuumska tehnika in materiali za elektroniko

Laboratorij za metrologijo tlaka

Laboratorij za vakuumsko tehniko in optoelektroniko


 

Med prvenstvenimi prizadevanji inštituta je tudi razvoj raziskovalne infrastrukture IMT za raziskave kovinskih materialov na najvišjem možnem nivoju. Le ta naj bi s prenosom znanja in z visoko kakovostnimi storitvami podpirala slovensko jeklarstvo, orodjarstvo, kovinsko predelovalno industrijo in elektroindustrijo in vakuumsko optoelektroniko v širšem evropskem prostoru kot tudi potrebe drugih raziskovalnih institucij ter s tem doprinesla h konkurenčnosti in odličnosti slovenskih podjetij. Slovenskemu gospodarstvu IMT na ta način ponuja svoje znanje in izkušnje in priložnost za skupni razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo in razvoj novih ali optimizacija obstoječih tehnologij kar je posebej pomembno za prenos ustvarjenega temeljnega znanja v gospodarstvo. Nova spoznanja in ugotovitve so mogoče le s podporo raziskovalne infrastrukturne dejavnosti, ki razpolaga z odličnim in specifičnim znanjem in ustrezno raziskovalno opremo. Raziskovalna infrastruktura vključuje dejavnosti, ki so povezane tako s standardnimi metodami kot z razvojem nove eksperimentalne metodike in vrhunsko raziskovalno opremo, ki omogoča pridobivanje novih spoznanj in znanj.

Raziskovalna oprema:

zaporedna številka / Naziv osnovnega sredstva
 1. SEM JEOL JSM-6500F, SEM/EDS/WDS/EBSD (HKL Nordlys II EBSD Channel 5
 2. Statično-dinamični preizkuševalni stroj INSTRON do +/–250 kN z visokotemperaturno pečjo in ekstenzometrom 
 3. Statični preizkuševalni stroj INSTRON 1255 (500  kN)
 4. ICP-OES – Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (Agilent 5800 VDV) 
 5. Svetlobni mikroskop Nikon Microphot FXA z digitalno kamero Olympus DP73 in programom za analizo slike 
 6. XRD – Rentgenski difraktometer, PANalyitical 3040 za fazne analize materialov
 7. Vakuumska indukcijska laboratorijska peč za izdelavo jekla in drugih zlitin
 8. Valjarniško ogrodje za vroče in hladno preoblikovanje kovin in zlitin z možnostjo meritve sil valjanja
 9. Vodni atomizer in melt-spinner za izdelavo hitro strjenih amorfnih oz. nanokristaliničnih prahov in trakov
 10. Vakuumska peč za toplotno obdelavo IPSEN VTTC-324R z homogenim ohlajanjem pod visokim pritiskom dušika
 11. Zvonasta peč za ionsko nitriranje v pulzirajoči plazmi METAPLAS IONON HZIW 600/1000 z možnostjo nitrokarboriranja, oksinitriranja, sulfonitriranja jekla in nitriranja titana in titanovih zlitin
 12. Programska orodja: THERMO–CALC, DICTRA,TC-PRISMA, JMatPro Al in JMATPro Fe
 13. XRF – Prenosni rentgenski fluorescenčni spektrometer XRF (Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+)
 14. Potenciostat/Galvanostat BioLogic SP 300 z elektrokemijsko impedančno spektroskopijo
 15. Naprava za določanje odpornosti proti lezenju
 16. Tribološko preizkuševališče za izmenično drsenje
 17. Deformacijski dilatometer Bähr DL 805A/D 
 18. Naprava za določanje lomne in udarne žilavosti
 19. Jeol Ion Slicer za pripravo vzorcev za TEM-analize
 20. JEOL Cross Section Polisher za pripravo vzorcev za SEM- in AES-analize
 21. Naprava za precizno jedkanje in naprševanje GATAN PECS 682 
 22. Analizator ogljika in žvepla ELTRA CS800
 23. Ultravisokovakuumski sistem za karakterizacijo getrskih materialov
 24. Vakuumski sistem za kalibracije in meroslovne raziskave v območju UVV in EVV
 25. Vakuumski sistem za termično desorpcijsko spektroskopijo getrskih materialov
 26. Konfokalni svetlobni mikroskop Alicona InfiniteFocus
 27. Odprta indukcijska talilna peč z generatorjem
 28. Peč EUP-K 650/1300
 29. Merilniki trdote: TUKON 2100B (Vickers) in Rockwell B2000
 30. Vrstični elektronski mikroskop ZEISS Crossbeam 550 FIB-SEM Gemini II z EDAX EDS Octane Elite super detektorjem  in Hikari super EBSD kamero
 31. Aconity3D MINI, tiskalnik za kovinske materiale (laboratorijsko usmerjena AM SLM naprava) z možnostjo ogrevanja podlage do 800 °C
 32. Zwick Roell Kappa DS 50 kN, naprava za lezenje z možnostjo utrujanja pri temperaturi do 1200 °C
 33. Analizator kisika, dušika in vodika, ELEMENTRAC ONH
 34. Žaga za razrez vzorcev Accutom-100
 35. Tegramin 30 brusilna polirna naprava
 36. Hibridni plazemsko ultrazvočni/indukcijski atomizer AMAZEMET 2.0
 37. Računalniško krmiljena naprava za celovito vrednotenje lastnosti orodnih jekel
 38. PHI VersaProbe IIIAD scan.XPS Microprobe (v sodelovanju s KI)
 39. TEM-Cs Thermo Fisher Scientific Spectra 300, Super-X EDS system, 60-300keV GIF, STEM, 4D STEM (v sodelovanju z IJS)
 40. DSC Netzsch DSC204F1 Phoenix (v sodelovanju z NTF)
 41. DSC Netzsch DSC404F1 Pegasus (v sodelovanju z NTF)
 42. Rentgenski fluorescenčni spektrometer XRF Thermo NITON XL5 PLUS
 43. Naprava za horizontalno kontinuirno litje
 44. Laboratorijska visokotlačna vakuumska kalilna peč 
 45. Hiden 700, kvadrupolni SIMS sklopljen s FIB-SEM aparatom
 46. Prenosni optični emisijski spektrometer z vzbujanjem na iskro PMI-MASTER Smart
 47. PECS II - naprava za ionsko jedkanje, poliranje, pripravo prečnih prerezov in naprševanj
 48. Računalniško vodenje statičnega in dinamičnega preskuševalnega stroja INSTRON (1255 in 8802)
 49. TEM/STEM EDS Thermo Fisher Scientific Talos f200i 
 50. SEM Thermo Fisher Scientific Apreo 2S 

Osebje:

OE 1: Aleksandra Kocijan, Črtomir Donik, Matej Hočevar, Darja Feizpour, Miroslav Pečar, Nataša Lipovšek,  Dejan Elikan
OE 2: Borut  Žužek, Boštjan Arh
OE 3: Janez Osredkar

Raziskovalna oprema

Cenik

Priloga Cenika