Laboratorij za mehanske preiskave

vodja laboratorija:
Borut Žužek
tel: 01/4701 855

Splošne informacije

Laboratorij za mehanske preiskave (LMP) je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preiskav za kovinske materiale, v skladu z veljavnimi SIST, EN, ISO in DIN standardi. Izvajamo tudi raziskave in ekspertize kovinskih materialov ter izdelkov, delno pa tudi nekovinskih materialov. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in metalografskimi preiskavami, kar mehanske lastnosti kovinskih materialov zaokrožuje. 
 

Pooblastila in akreditacije 

LMP je od leta 2008, s strani SA, po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, akreditiran kot preskusni laboratorij, z akreditacijsko listino LP-088, za :
• Natezni preskus pri sobni temperaturi, po standardu SIST EN ISO 6892-1,
• Preskus trdote po Brinellu, po standardu SIST EN ISO 6506-1,
• Preskus trdote po Vicresu, po standardu SIST EN ISO 6507-1,
• Preskus trdote po Rockwellu, po standardu SIST EN ISO 6508-1 in
• Udarni preskus žilavosti po Charpyju, po standardu ISO 148.

 

Priloga LP-088 k akreditacijski listini.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je LMP, leta 1999, pooblastilo za atestiranje verig in sestavnih delov verig.

 

Dejavnost laboratorija 

Natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov z elektronskim zajemanjem podatkov v treh merilnih območjih (25kN, 250kN in 500kN) pri sobni, povišani ali znižani temperaturi z ali brez natančnega merjenja pomika z uporabo ekstenzometra.
 

Vroči natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov pri povišanih temperaturah. Do 1050°C z natančnim merjenjem pomika z uporabo vročega ekstenzometra, nad 1050 brez uporabe ekstenzometra.
 

Tlačni preskusi

• Tlačni preskusi do maksimalne sile 500kN z ali brez preciznega merjenjem pomika.
 

Dinamični preskusi

• Dinamični preskusi pri obremenitvah do 250 kN in hitrostih obremenjevanja do 80 Hz, z različnimi načini obremenjevanja in možnosti kontrole sile, pomika ali deformacije.
• Nizkociklično in visokociklično utrujanje.
• Določevanje Woehlerjevih krivulj in trajne dinamične trdnosti materialov.
 

Upogibni preskusi

• Tritočkovni ali štiritočkovni upogibni preskusi materialov do obremenitev 500 kN.
 

Merjenje trdote

• Merjenje trdote po Brinellu (obremenitve od 3000 do 187,5 kg, kroglice 10, 5 in 2,5 mm)
• Merjenje trdote po Rockwellu (HRC, HRB in ostale metode)
• Merjenje trdote po Vickersu (od 10 g do 50 kg)
 

Merjenje žilavosti

• Udarni preskus žilavosti pri sobni, povišani in znižani temperaturi.
 

Oprema

 • Preskuševalni stroj INSTRON 1255, 500 kN, za izvajanje nateznih in tlačnih preskusov pri sobni in povišanih temperaturah do 1250 °C ter upogibnih preskusov do obremenitve 500 kN

 • Dinamični preskuševalni stroj INSTRON 8802250 kN za izvajanje statičnih indinamičnih preskusov do obremenitev 250 ali 25 kN in hitrosti obremenjevanja do 80 Hz, z ali brez ekstenzometra, pri temperaturah okolice in povišanih temperaturah do 1050°C, z ali brez vročega ekstenzometra.
 • Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 300 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi
 • Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 20 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi

 • Inštrumentirana naprava za merjenje žilavosti po CHARPY-ju pri sobni, povišani in nizki temperaturi

 • Naprave za merjenje po Brinellu (Wolpert Dia testor 3b)

 • Naprave za merjenje trdote po Rockwellu (Rockwell 4JR ; Instron B2000 - na sliki)

 • Vickersu (Instron Tukon 2100B, od 10 g do 50 kg - na sliki; Zwick Z323, od 300 g do 10 kg)
 • Prenosna naprava za merjenje trdote MES-EMT 1101
 • Naprava za preskušanje pločevine po ERICHSENU
 • Naprava za preskušanje pločevine in žice s pregibanjem
 • Elektronska oprema za merjenje preoblikovalnih sil pri valjanju jekel v hladnem stanju in pri visokih temperaturah
 • Elektronska oprema za umerjanje meril za silo do 5000 kN (trgalnih strojev, stiskalnic, dinamometrov), ki je sestavljena iz kompenzacijskega elektronskega ojačevalnika DK 38 (Hottinger) in desetih elektronskih merilnih celic z napako kazanja do 0,05 %
 • Kalibracijske ploščice za umerjanje naprav za merjenje trdote po Brinellu, Rockwellu, Vickersu in Shoreu

Ostale storitve

• Lomno mehanske preiskave  • Mehanske preiskave zvarnih spojev  • Meritve trdote in globine cementirane, karbonitrirane in nitrirane plasti  • Pregibni preskusi pločevine in žice  • Preskušanje globokega vlečenja pločevine po Erichsenu  • Umerjanje preskuševalnih naprav za merjenje sile in trdote  • Atestiranje verig in sestavnih delov verig  • Atestiranje vijakov, matic in podložk  • Atestiranje pletenih pramen  • Izdelava raziskav in ekspertiz za kovinske materiale in izdelke  V sodelovanju z ostalimi laboratoriji Inštituta za kovinske materiale in tehnologije na podlagi metalografske analize dajemo oceno preostale življenjske dobe materialov v termoenergetiki in v različnih konstrukcijah (npr. kovinski nosilci mostov) ter izvajamo ekspertize pri določevanju vzrokov porušitev strojev in konstrukcij.
Razpolagamo tudi z napravo za merjenje hitrosti propagacije razpok pri dinamično obremenjenih kovinskih materialih.

V ostalih laboratorijih inštituta izvajamo kemijske analize in analize primesnih elementov ter elementov v sledovih. 

Na področju elektronske mikroskopije izvajamo kontrolo in analizo površin preloma, analizo tankih plasti z metodami EDS, WDS ali mikrosegregacij površinsko aktivnih elementov z metodo AES. 

S pomočjo elektro korozije določamo korozijsko obstojnost kovinskih materialov. 

Izvajamo ultrazvočno in rentgensko kontrolo zvarov.

AKREDITACIJSKA LISTINAPrijava na RSS    

Novice, dogodki