Preskoči na vsebino
Navigacija

Laboratorij za mehanske preiskave

vodja laboratorija:
Borut Žužek
tel: 01/4701 855

Splošne informacije

Laboratorij za mehanske preiskave (LMP) je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preiskav za kovinske materiale, v skladu z veljavnimi SIST, EN, ISO in DIN standardi. Izvajamo tudi raziskave in ekspertize kovinskih materialov ter izdelkov, delno pa tudi nekovinskih materialov. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in metalografskimi preiskavami, kar mehanske lastnosti kovinskih materialov zaokrožuje. 
 

Pooblastila in akreditacije 

LMP je od leta 2008, s strani SA, po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, akreditiran kot preskusni laboratorij, z akreditacijsko listino LP-088, za :
• Natezni preskus pri sobni temperaturi, po standardu SIST EN ISO 6892-1,
• Preskus trdote po Brinellu, po standardu SIST EN ISO 6506-1,
• Preskus trdote po Vicresu, po standardu SIST EN ISO 6507-1,
• Preskus trdote po Rockwellu, po standardu SIST EN ISO 6508-1 in
• Udarni preskus žilavosti po Charpyju, po standardu ISO 148.

 

 

Obseg akreditacije Laboratorija za Mehanske preiskave.

 

AKREDITACIJSKA LISTINAMinistrstvo za ekonomske odnose in razvoj je LMP, leta 1999, pooblastilo za atestiranje verig in sestavnih delov verig.
 

Dejavnost laboratorija 

Natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov z elektronskim zajemanjem podatkov v treh merilnih območjih (25kN, 250kN in 500kN) pri sobni, povišani ali znižani temperaturi z ali brez natančnega merjenja pomika z uporabo ekstenzometra.
 

Vroči natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov pri povišanih temperaturah. Do 1050°C z natančnim merjenjem pomika z uporabo vročega ekstenzometra, nad 1050 brez uporabe ekstenzometra.
 

Tlačni preskusi

• Tlačni preskusi do maksimalne sile 500kN z ali brez preciznega merjenjem pomika.
 

Dinamični preskusi

• Dinamični preskusi pri obremenitvah do 250 kN in hitrostih obremenjevanja do 80 Hz, z različnimi načini obremenjevanja in možnosti kontrole sile, pomika ali deformacije.
• Nizkociklično in visokociklično utrujanje.
• Določevanje Woehlerjevih krivulj in trajne dinamične trdnosti materialov.
 

Upogibni preskusi

• Tritočkovni ali štiritočkovni upogibni preskusi materialov do obremenitev 500 kN.
 

Merjenje trdote

• Merjenje trdote po Brinellu (obremenitve od 3000 do 187,5 kg, kroglice 10, 5 in 2,5 mm)
• Merjenje trdote po Rockwellu (HRC, HRB in ostale metode)
• Merjenje trdote po Vickersu (od 10 g do 50 kg)
 

Merjenje žilavosti

• Udarni preskus žilavosti pri sobni, povišani in znižani temperaturi.
 

Oprema

 • Preskuševalni stroj INSTRON 1255, 500 kN, za izvajanje nateznih in tlačnih preskusov pri sobni in povišanih temperaturah do 1250 °C ter upogibnih preskusov do obremenitve 500 kN

 • Dinamični preskuševalni stroj INSTRON 8802250 kN za izvajanje statičnih indinamičnih preskusov do obremenitev 250 ali 25 kN in hitrosti obremenjevanja do 80 Hz, z ali brez ekstenzometra, pri temperaturah okolice in povišanih temperaturah do 1050°C, z ali brez vročega ekstenzometra.
 • Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 300 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi
 • Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 20 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi

 • Inštrumentirana naprava za merjenje žilavosti po CHARPY-ju pri sobni, povišani in nizki temperaturi

 • Naprave za merjenje po Brinellu (Wolpert Dia testor 3b)

 • Naprave za merjenje trdote po Rockwellu (Rockwell 4JR ; Instron B2000 - na sliki)

 • Vickersu (Instron Tukon 2100B, od 10 g do 50 kg - na sliki; Zwick Z323, od 300 g do 10 kg)
 • Prenosna naprava za merjenje trdote MES-EMT 1101
 • Naprava za preskušanje pločevine po ERICHSENU
 • Naprava za preskušanje pločevine in žice s pregibanjem
 • Elektronska oprema za merjenje preoblikovalnih sil pri valjanju jekel v hladnem stanju in pri visokih temperaturah
 • Elektronska oprema za umerjanje meril za silo do 5000 kN (trgalnih strojev, stiskalnic, dinamometrov), ki je sestavljena iz kompenzacijskega elektronskega ojačevalnika DK 38 (Hottinger) in desetih elektronskih merilnih celic z napako kazanja do 0,05 %
 • Kalibracijske ploščice za umerjanje naprav za merjenje trdote po Brinellu, Rockwellu, Vickersu in Shoreu

Ostale storitve

• Lomno mehanske preiskave  • Mehanske preiskave zvarnih spojev  • Meritve trdote in globine cementirane, karbonitrirane in nitrirane plasti  • Pregibni preskusi pločevine in žice  • Preskušanje globokega vlečenja pločevine po Erichsenu  • Umerjanje preskuševalnih naprav za merjenje sile in trdote  • Atestiranje verig in sestavnih delov verig  • Atestiranje vijakov, matic in podložk  • Atestiranje pletenih pramen  • Izdelava raziskav in ekspertiz za kovinske materiale in izdelke  V sodelovanju z ostalimi laboratoriji Inštituta za kovinske materiale in tehnologije na podlagi metalografske analize dajemo oceno preostale življenjske dobe materialov v termoenergetiki in v različnih konstrukcijah (npr. kovinski nosilci mostov) ter izvajamo ekspertize pri določevanju vzrokov porušitev strojev in konstrukcij.
Razpolagamo tudi z napravo za merjenje hitrosti propagacije razpok pri dinamično obremenjenih kovinskih materialih.

V ostalih laboratorijih inštituta izvajamo kemijske analize in analize primesnih elementov ter elementov v sledovih. 

Na področju elektronske mikroskopije izvajamo kontrolo in analizo površin preloma, analizo tankih plasti z metodami EDS, WDS ali mikrosegregacij površinsko aktivnih elementov z metodo AES. 

S pomočjo elektro korozije določamo korozijsko obstojnost kovinskih materialov. 

Izvajamo ultrazvočno kontrolo zvarov.