Preskoči na vsebino
Navigacija

Laboratorij za metrologijo tlaka

Vodja laboratorija:
dr. Janez Šetina
01/4701 976 ali 041/765 821

Laboratorij:
Janez Osredkar
01/4701 852 ali 01/4701 977

Na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (IMT) v Ljubljani je bil v letu 1999 ustanovljen Laboratorij za metrologijo tlaka (LMT). V LMT lahko zagotovimo sledljivost meritev tlaka na mednarodno raven tako za področje vakuuma od 10–5 Pa (10–7 mbar) navzgor kot tudi za višje tlake do 200 MPa (2000 bar). V LMT opravljamo storitve kalibracij vakuummetrov in drugih merilnikov tlaka v industrijski proizvodnji, preskusnih laboratorijih ter za vse druge uporabnike. Za dejavnost kalibracij merilnikov tlaka v območju od 1 kPa do 7 MPa smo v letu 2002 pridobili akreditacijo pri Slovenski akreditaciji.

Posebno pozornost v LMT posvečamo raziskavam na področju znanstvenega meroslovja merljive veličine tlak. Raziskave so predvsem usmerjene v razvoj horizontalne sledljivosti tlačne tehtnice do slovenskih nacionalnih etalonov osnovnih veličin mednarodnega merskega sistema in razširitev sledljivosti v vakuumsko področje z metodo statične ekspanzije plinov. Raziskujemo tudi meroslovne lastnosti referenčnih vakuumskih etalonov.

Mednarodno sodelovanje

NIST, Vacuum and Pressure Group, Process Technology Division, Gaithersburg, ZDA
IMGC, Force and related quantities department, Torino
PTB, Section Vacuum Metrology, Berlin
Slovak Institute of Metrology, Pressure Section, Bratislava
CMI, Department of primary pressure metrology, Brno

Oprema
 


REFERENČNI ETALONI 
Merilno območje Najboljša merilna zmogljivost
(razširjena merilna negotovost s faktorjem k=2)
Relativni tlak
Tlačna tehtnica (kapljevinski medij)
5 MPa - 200 MPa 0,005 % + 100 Pa
Relativni, absolutni tlak
Tlačna tehtnica (plinski medij)
1,4 kPa - 7 MPa 0,003 % + 0,2 Pa
Relativni, absolutni tlak
Kvarčni Bourdonov manometer
100 Pa - 110 kPa 0,006 % + 0,5 Pa
Absolutni tlak
Kapacitivni membranski vakuummeter
1 Pa - 1,4 kPa 0,4 % + 0,006 Pa
Absolutni tlak
Viskoznostni vakuummeter z lebdečo kroglico
10-5 Pa - 1 Pa 1,3 % + 2,4×10-6 Pa

Akreditacijska listina

Priloga LK-012 k akreditacijski listini.

Meroslovna oprema ESRR

V prostorih laboratorija za metrologijo tlaka je bil dne 20.11.2013 instaliran nov vakuumski kalibracijski sistem po metodi statične ekspanzije z dodatkom za generiranje tlakov po metodi dinamične ekspanzije.   Lastnik opreme je Urad Republike Slovenije za meroslovje (MIRS). Nakup opreme je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in je namenjena nadgradnji meroslovne infrastrukture v Republiki Sloveniji   Laboratorij za metrologijo tlaka bo imel pravico do brezplačne uporabe nove opreme za dejavnosti nosilca nacionalnega etalona za tlak in sicer za zagotavljanje sledljivosti na mednarodno raven  in za meroslovne raziskave  v območju vakuuma med 10-7 Pa in 3.5 kPa.