Preskoči na vsebino
Navigacija

Specialna knjižnica IMT

Osnovni podatki


Knjižnica Inštituta za kovinske materiale in tehnologije je bila ustanovljena leta 1950 kot strokovna knjižnica Metalurškega inštituta Ljubljana. Leta 1991 je dobila status specialne knjižnice in je kot taka v prvi vrsti namenjena podpori raziskovalcem matične organizacije pri doseganju znanstveno-raziskovalnih ciljev in ustvarjanju pogojev za kakovostno raziskovalno delo. Knjižnične in informacijske storitve nudi tudi zunanjim uporabnikom, predvsem strokovnjakom in študentom s področja kovinskih materialov in tehnologij ter sorodnih ved. Gradivo je dostopno vsakomur v skladu z javno naravo institucije in v skladu s pravili medknjižnične izposoje ter varstvom avtorskih pravic. Knjižnica se razprostira na 60 m2, ima 6 čitalniških mest in 1 računalnik za uporabnike z dostopom do interneta. Leta 1995 je postala polnopravna članica sistema Cobiss+. Hranimo naslednje vrste gradiva:
  • monografije (priročniki, slovarji, raziskovalne in projektne naloge, zborniki posvetovanj, diplomske in magistrske naloge, doktorske disertacije)
  • revije
  • standardi (ISO, SIST ISO, SIST EN)
  • različne podatkovne zbirke

Strokovna področja, ki jih pokrivamo: metalurgija, materiali, strojništvo, energetika, elektrotehnika, kemija, fizika, vakuumska tehnika, varstvo okolja

Upravljanje izgradnja in razvoj knjižnične zbirke

Bibliografije raziskovalcev

Delovni čas knjižnice (izposoja, informacije in čitalnica)
Ponedeljek, sreda, petek  8-12

Kontakt

Urška Šavc
Telefon: +386 (01) 47 01 860
E-mail: knjiznica@imt.si

Dokumenti

Zakon o knjižničarstvu
Strokovni standardi za specialne knjižnice (26. 11. 2018–25. 11. 2028)
Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
Etični kodeks slovenskih knjižničarjev