Preskoči na vsebino
Navigacija

Laboratorij za analizno kemijo in korozijo

Vodja:

dr. Aleksandra Kocijan
tel.: 01/4701 955, 01/4701 975

 

Dejavnosti

Analizna kemija
 
 • Raziskave in razvoj analiznih metod za karakterizacijo nekovinskih in zlasti kovinskih materialov 
 • Kemijska analiza osnovnih elementov v različnih kovinskih materialih z metodo optične emisijske spektrometrije z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-OES), 
 • Kemijska analiza spremljajočih elementov v različnih kovinskih materialih z metodo plamenske atomske absorpcijske spektrometrije (FAAS)
 • Kemijska analiza sledov elementov v različnih materialih z različnimi metodami, po predhodni ločbi in predkoncentriranju v koncentraciji do 1µg/g
 • Kemijska analiza z rentgensko fluorescenčno spektrometrijo (XRF)
 • Določanje vsebnosti ogljika in žvepla z metodo infrardeče absorpcije po sežigu v indukcijski peči
 • Določanje vsebnosti dušika po Kjeldahl-ovem postopku
 • Kemijska analiza arheoloških vzorcev; arheološke in arheometrične raziskave
 • Kemijska analitika za reševanje ekološke in okoljevarstvene problematike
 • Sodelovanje v medlaboratorijskih primerjalnih shemah z uveljavljenimi tujimi institucijami
 • Prilagajanje zahtevam za splošno usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev (EN ISO/IEC 17025:2005)
 
 
 
 
Korozija
 
 • Temeljne in aplikativne raziskave korozijske degradacije kovinskih materialov
 • Reševanje korozijskih problemov na različnih področjih industrije, prometne infrastrukture, gradbeništva in biomedicinskih aplikacij
 • Raziskave na področju korozije in pasivacije sodobnih kovinskih materialov v različnih medijih
 • Raziskave na področju površinske analize pasivnih plasti na površini sodobnih kovinskih materialov
 • Raziskave zaščitnih plasti na površini kovinskih materialov za preprečevanje biološke degradacije v morski vodi in v biomedicinskih aplikacijah
 
 
 

Oprema

 
Analizna kemija
 
 • Optični emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo ICP-OES (Agilent 5800 VDV)
 • Rentgenski fluorescenčni spektrometer XRF (Thermo Scientific Niton XL3t GOLDD+)
 • Analizator ogljika in žvepla (ELTRA CS800)
 • Analizator kisika in dušika (ELTRA ON900)
 • Prenosni optični emisijski spektrometer z vzbujanjem na iskro PMI-MASTER Smart
 
Korozija
 
 • BioLogic SP-300 Modular Research Grade Potentiostat/Galvanostat/FRA
 • Spin coater Laurell WS-650Mz-23NPP
 • Potenciostat/Galvanostat EG&G PAR 273 z mirujočo in vrtljivo delovno elektrodo 
 • Potenciostat/Galvanostat EG&G PAR 263A z mirujočo in vrtljivo delovno elektrodo 
  • ciklična potenciodinamska polarizacija
  • anodna reaktivacijska polarizacija
  • potenciostatska metoda
  • galvanska korozija
  • galvanostatska metoda
  • korozijski potencial v določenem času
  • potenciodinamska polarizacija
  • Tafelov zapis polarizacije
  • polarizacijska upornost
  • elektrokemijska impedančna spektroskopija (EIS)
 
 
Mednarodno sodelovanje
 
 • SPL-LABMAT s.r.o. Proficiency Testing Provider, Češka
 • GAZ Association for the Accreditation and Certification GmbH, Düsseldorf
 • Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf
 • Alusuisse-Technology and Management Ltd., Neuhausen am Rheinfall, Švica
 • BAM, Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung, Berlin
 • JAB, Japan Accreditation Board for Comformity Assessment, Tokyo
 • DAP, Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH, Berlin
 • S.E.P.P. Archäologischer Forschungsverein, Graz