Preskoči na vsebino
Navigacija

Revija Materiali in Tehnologije - MIT

Spoštovani raziskovalci in študentje,

 V uredništvu revije MIT vas z veseljem vabimo, da obiščete novo spletno stran revije,

na kateri ste vljudno vabljeni k oddaji vaših prispevkov za objavo v reviji Materiali in tehnologije:

https://mater-tehnol.si/index.php/MatTech

O REVIJI

Revija  Materiali in tehnologije - MIT je znanstvena serijska publikacija, ki objavlja izvirne znanstvene in pregledne znanstvene članke, ki obravnavajo teoretična in praktična vprašanja naravoslovnih ved in tehnologij na področju kovinskih in anorganskih materialov, polimerov, vakuumske tehnike in v zadnjem času tudi nanomaterialov.

Revijo izdaja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) Ljubljana, skupaj s soizdajatelji: IMPOL Slovenska Bistrica, METAL Ravne in TALUM Kidričevo. Izdajanje revije Materiali in tehnologije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Materiali in tehnologije / Materials and Technology izhaja dvomesečno (6 številk letno). V institucionalno ceno sta vključena tisk in dostop na spletu. Letna naročnina za institucije znaša 42,00 EUR ter za tujino 85,00 EUR. Cena posameznega izvoda znaša 7,00 EUR. Vse navedene cene so brez davka. Dostava revije je vključena v ceno. Prejemnik je dolžan kriti morebitne uvozne dajatve ali davke. Pravni naslov se ob dostavi prenese na naročnika.
Posamezni izvodi tekoče številke ali prejšnjih številk so na voljo po trenutni ceni za posamezen izvod. Če se želite naročiti na revijo, izpolnite naročilnico na naši spletni strani. Podatki za predložitev člankov, naročanje itd., se nahajajo na spletni strani revije: SPLETNA STRAN/INTERNET PAGE MATER. TEHNOL.

Oglašujete lahko na notranji strani zadnje platnice in notranjih straneh revije.
Zahvaljujemo se recenzentom, ki so sodelovali pri strokovnem pregledu člankov. Članki revije Materiali in tehnologije / Materials and technology so v celoti digitalizirani in v polnem besedilu dosegljivi v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib.si) in so dostopni na povezavi.   Članki revije Materiali in tehnologije / Materials and technology so vključeni v vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov  COBIB in so dosegljivi na povezavi

 

ZGODOVINA REVIJE

Revija je začela izhajati leta 1967 kot Železarski zbornik / Journal of Iron and Steel in je s tem imenom izhajala kar 24 let  (1967-1991). Leta 1992  je revija dobila ime Kovine zlitine tehnologije / Metals Alloys Technologies, ki ga je obdržala  vse do leta 1999. Od leta 2000 dalje se revija imenuje Materiali in tehnologije / Materials and Technology (2000 – ). Analiza Scopus:  Serijska publikacija Materiali in tehnologije je dobila tudi SJR – analogijo IF v zbirki Scopus. Ti in ostali bibliometrijski podatki so dostopni na povezavi. Informacija  WoS

 

INFORMACIJA ZA AVTORJE

Priporočljivo je, da so članki napisani v angleškem jeziku. Strani morajo biti zaporedno označene. Prispevki so lahko dolgi največ 10 strani. Daljši članki so lahko v objavo sprejeti iz posebnih razlogov, ki jih morate navesti v spremnem dopisu. Kratki članki naj ne bodo daljši od štirih strani. 
Navodila so v celoti na voljo v rubriki  NAVODILA AVTORJEM.  Za vse ostale informacije se lahko obrnete na uredništvo revije MIT: Roman Celin