Preskoči na vsebino
Navigacija

Navodila avtorjem

Informacije za avtorje

Priporočljivo je, da so članki napisani v angleškem jeziku. Strani morajo biti zaporedno označene. Prispevki so lahko dolgi največ 10 strani. Daljši članki so lahko v objavo sprejeti iz posebnih razlogov, ki jih morate navesti v spremnem dopisu. Kratki članki naj ne bodo daljši od štirih strani. NAVODILA AVTORJEM

Članke pošljite na naslov:

e-mail: MIT ALI Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Materiali in tehnologije
LEPI POT 11 
1000 Ljubljana, Slovenija


Prosimo vas, da članku priložite spremno pismo, ki naj vsebuje:
1. naslov članka, seznam avtorjev ter podatke avtorjev;
2. opredelitev članka v eno izmed tipologij; izvirni znanstveni (1.01), pregledni znanstveni (1.02) ali kratki znanstveni članek (1.03);
3. opredelitev, da članek ni objavljen oziroma poslan v presojo za objavo drugam;
4. predlog dveh potencialnih recenzentov, ter kontaktne podatke recenzentov. Navedete lahko tudi razloge, zaradi katerih ne želite, da bi določen recenzent recenziral vaš članek.