Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

• 2000 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo 
Doktorska disertacija z naslovom »Influence of substrate pre-treatment on the tribological properties of hard coatings during sliding«

• 1998 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Magistrsko delo z naslovom »Raziskava mehanskih in triboloških lastnosti trdih površinskih slojev« 

• 1994 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
Diplomsko delo z naslovom »Teoretične osnove za določitev temperatur v tribološkem kontaktu«

Delovne izkušnje

• 2011- vodja odseka za Kovinske materiale in tehnologije na Inštitutu za kovinske materiale in 
tehnologije

• 2008-2011 izredni profesor za področje tribologije in sistemov vzdrževanja na Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteta za strojništvo, Center za tribologijo in tehničnpo diagnostiko 

• 2002-2008 docent za področje tribologije na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Center 
za tribologijo in tehničnpo diagnostiko 

• 2001 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Uppsali, Angstrom laboratorij, Švedska

• 1996-2001 asistent za področje tribologije na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Center 
za tribologijo in tehničnpo diagnostiko

• 1994-1996 raziskovalec na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Center za tribologijo in 
tehničnpo diagnostiko


Področje raziskav

• raziskave mehanskih lastnosti kovinskih materialov
• raziskave vpliva zaostalih napetosti
• delo na področju utrujanja, lomne in udarne žilavosti in lezenja materialov
• delo na področju lomne mehanike in mehanike kontakta
• izboljšanje protiobrabnih lastnosti preoblikovalnih orodij z uporabo tehnike inženiringa površin
• raziskave tornih in protiobrabnih lastnosti trdih zaščitnih prevlek 
• kompatibilnost DLC prevlek in maziv


Druge aktivnosti

• 1999-2011 avtor in skrbnik lokalnega omrežja in internetnih strani Centra za tribologijo in tehnično 
diagnostiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani (www.ctd.fs.uni-lj.si)
• 2002 koordinator in vodja organizacijskega odbora mednarodne konference: SLOTRIB 2002, 
Portorož, november, 2002
• 2002-2011 predavatelj na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo – predmeta Mehanika 
kontakta ter Pogoni in prenosniki moči
• 2004 organizator in koordinator delavnice »Surface Engineering« v okviru mednarodnega 
projekta Virtual tribology Institute, Ghent, Belgija, oktober 2004
• 2004-2007 koordinator delovne skupine WG3:Tribochemistry znotraj evropskega projekta COST 532 
- Triboscience and Tribotechnology
• 2007 koordinator mednarodne konference: “European Conference on Tribology ECOTRIB 
2007 & Final COST 532 conference”, Ljubljana, junij 2007
• 2009 so-urednik posebne številke revije WEAR založbe Elsevier z naslovom »Tribology of 
Engineered Surfaces« (Vol. 266, No. 3-4, 2009)
• 2010 so-urednik posebne številke revije Journal of Mechanical Engineering, Fakultete za 
strojništvo (Vol. 56, No. 4, 2010)
• 2010 predavatelj na podiplomskem študiju na Univerzi Uppsala, Švedska; »Tribological 
coatings«, april 2010
• 2011 - koordinator področja Wear processes znotraj projekta Xtribology v okviru Avstrijskega 
raziskovalnega programa COMET
• 2011 - predsednik Znanstvenega sveta Inštituta za kovinske materiale in tehnologije


Nagrade

• 1999 7. Konferenca o materialih in tehnologijah, Portorož; »Nagrada za najboljši prispevek 
mladih raziskovalcev s področja kovinskih materialov«
• 1999 Fakulteta za strojništvo; »Priznanje za kvalitetno publicistično delo«
• 2000 Fakulteta za strojništvo; »Priznanje za predčasno dokončanje doktorskega študija«
• 2001 Fakulteta za strojništvo; »Priznanje za znanstveno-raziskovalno delo«
• 2003 Fakulteta za strojništvo; »Priznanje za uspešno predstavitev znanstveno-raziskovalnega 
delo v v mednarodnem prostoru«
• 2005 American Biographical Institute; »Diploma of Expertise in Coatings Tribology« 
• 2005 Članek št. 1 med Top 25 Hottest Articles in Materials Characterization (jul.-sept. 2005) »An experimental method for coating-substrate interface investigation«
• 2006 American Vacuum Society; »Bunshah Award« za prispevek predstavljen na mednarodni 
konferenci ICMCTF leta 2005 »Tribological Reactions Between Oil Additives and DLC Coatings for Automotive Applications«
• 2009 Članek št. 2 med Top 25 Hottest Articles in Wear (jan.-marec 2009) »Influence of 
surface preparation on roughness parameters, friction and wear«
• 2010 Slovensko društvo za tribologijo; »Priznanje za aktivno sodelovanje v Slovenskem 
društvu za tribologijo in spodbujanje napredka tribologije v Sloveniji«
• 2010 Elsevier, Journal of Materisal Procesin Technology, priznanje za enega najbolj citiranih člankov v obdobju 2005-2010: »Surface modification to improve friction and galling properties of forming tools«


Izbrane publikacije

1. B. Podgornik, B. Zajec, N. Bay, J. Vižintin 
Application of hard coatings for blanking and piercing tools 
Wear. 270(11/12) (2011) 850-856

2. B. Podgornik, V. Leskovšek, M. Kovačič, J. Vižintin 
Residual stress field analysis and prediction in nitrided tool steel 
Mater. manuf. process. 26(9) (2011) 1097-1103

3. B. Podgornik, V. Leskovšek, J. Vižintion
Influence of deep-cryogenic treatment on tribological properties of P/M high-speed steel
Mater. manuf. process. 24(7/8) (2009) 734-738

4. B. Podgornik
Tribological behavior of DLC films in various lubrication regimes. in: C. Donnet, A. Erdemir (eds.). Tribology of diamond-like carbon films : fundamentals and applications. New York: Springer, cop. 2008, 410-453.

5. B. Podgornik, O. Wanstrand 
An experimental method for coating-substrate interface investigation
Mater. charact. 55(3) (2005) 173-178