Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

  • 1983     Univerza v Ljubljani, univ. dipl. ing. metalurgije
  • 1992     Univerza v Ljubljani, magister znanosti
  • 2007     Univerza v Ljubljani, doktor znanosti


Delovne izkušnje

  • 1984    zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije

Področje raziskav

  • delo na področju primarne in sekundarne izdelave jekla in na področju preoblikovanja nerjavnih jekel

Izbrane publikacije


1.    TEHOVNIK, Franc, DOBERŠEK, Mirko, ARH, Boštjan, KOROUŠIĆ, Blaženko, KMETIČ, Dimitrij, DUNAT, Vinko. Der einfluss seltener erden auf die entstehung nichtmetallischer einschlüsse und die mikrostruktur von hochlegiertem chromstahlguss. Metalurgija (Sisak), srpanj/rujan 2005, vol. 44, br. 3, str. 163-168. [COBISS.SI-ID 374442]

2.    TEHOVNIK, Franc, ARZENŠEK, Boris, ARH, Boštjan. Tensile tests on stainless steels in temperature range 800 to 1200 [compositum]C. Metalurgija (Sisak), 2008, vol. 47, br. 2, str. 75-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 673706]


3.    TEHOVNIK, Franc, VODOPIVEC, Franc, KOSEC, Ladislav, GODEC, Matjaž. Hot ductility of austenite stainless steel with a solidification structure = Vroča preoblikovalnost avstenitnega nerjavnega jekla s strjevalno strukturo. Mater. tehnol., 2006, letn. 40, št. 4, str. 129-137. [COBISS.SI-ID 561322]

      4. TEHOVNIK, Franc, VODOPIVEC, Franc, ARZENŠEK, Boris, CELIN, Roman. The effect of lead on the hot workability of austenitic stainless steel with a solidification structure = Utjecaj olova na toplo preoblikovanje austenitnog nehrđajućeg čelika s ljevanom strukturom. Metalurgija (Sisak), 2010, vol. 49, br. 1, str. 49-52. [COBISS.SI-ID 743082]
   

Osebna bibliografija

  • Osebna bibliografija je dostopna na FRANC TEHOVNIK (08001);