Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

 • 2004 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Doktorska disertacija z naslovom »Raziskave pasivnih plasti na površini kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini«
 • 2000 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Magistrsko delo z naslovom »Raziskave sproščanja nekaterih produktov obrabe pri umetnih kolčnih sklepih« 
 • 1997 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Diplomsko delo z naslovom »Razvoj polarografske metode za določanje kroma in železa v človeškem tkivu«
Delovne izkušnje
 • 2005-vodja Laboratorija za analizno kemijo
 • 2004-zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
 • 1998-2004     mlada raziskovalka na Institutu "Jožef Stefan" 
 
 

Področje raziskav

 • delo na področju elektrokemije, analizne kemije, površinske analize,
 • delo na področju korozije in pasivacije sodobnih kovinskih materialov v različnih medijih
 • delo na področju površinske analize pasivnih plasti na površini sodobnih kovinskih materialov
 • raziskave zaščitnih plasti na površini kovinskih materialov za preprečevanje biološke degradacije v morski vodi

 
 

Druge aktivnosti

 • 2009 članica Znanstvenega sveta IMT
 • 2011 članica uredniškega odbora revije Materiali in Tehniologije

Izbrane publikacije

 1. A. Kocijan, I. Milošev, B. Pihlar 
  Cobalt-based alloys for orthopaedic applications studied by electrochemical and XPS analysis 
  J. mater. sci., Mater. med. 15 (2004) 643-650
 2. A. Kocijan, Č. Donik, M. Jenko
  Electrochemical and XPS studies of the passive film formed on stainless steels in borate buffer and chloride solutions
  Corros. sci. 49(5) (2007) 2083-2098
 3. Č. Donik, A. Kocijan, M. Jenko, A. Drenik, B. Pihlar
  XPS study of duplex stainless steel oxidized by oxygen atoms
  Corros. sci. 51(4) (2009) 827-832
 4. P. Navabpour, D. Teer, X. Su, C. Liu, S. Wang, Q. Zhao, Č. Donik, A. Kocijan, M. Jenko Optimisation of the properties of siloxane coatings as antibiofouling coatings : comparison of PACVD and hybrid PACVD-PVD coatings 
  Surf. coat. technol. 204(20) (2010) 3188-3195
  doi: 10.1016/jsurfcoat.2010.03.011.  
 5. A. KOCIJAN, D. KEK-MERL, M. JENKO, Monika. The corrosion behaviour of austenitic and duplex stainless steels in artificial saliva with the addition of fluoride
  Corros. sci. 53(2) (2011) 776-783