Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

 • 2006        Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Doktorat znanosti – doktorica znanosti s področja materialov, naslov doktorske disertacije: 'Sinteza keramike na osnovi (K,Na),NbO3' (mentorica: prof. dr. Marija Kosec)
 • 2000        Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerzitetna diplomirana inženirka metalurgije in materialov – smer 'materiali', naslov diplomske naloge: 'Nizkotemperaturno sintranje PLZT debelih plasti' (mentor: prof. dr. Stane Pejovnik, somentorica: prof. dr. Marija Kosec)
   
Delovne izkušnje

 • Sept. 2008-danes    skrb za nemoteno delovanje Laboratorija za TEM na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
 • Sept. 2008-danes    zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
 • Sept. 2000- Jan. 2007    zaposlitev na Institutu Jožef Stefan, Odsek za elektronsko keramiko K5/ (doktorski študij)
 • 1998 – Sept. 2000    študijsko delo in izdelava diplomske naloge na Institutu Jožef Stefan , Odsek za elektronsko keramiko K5
   

Področje raziskav
 
 • delo na področju preiskav različnih kovinskih, polimernih, keramičnih in bioloških materialov z elektronsko mikroskopijo (vrstično elektronsko mikroskopijo – SEM in predvsem presevno elektronsko mikroskopijo - TEM) ter priprava vzorcev tankih folij za TEM
 • poleg konvencionalne presevne elektronske mikroskopije (CTEM), tudi delo na področju analitske elektronske mikroskopije (AEM s TEM/EDXS), visoko-ločljivostne elektronske mikroskopije (HRTEM), vrstične presevne elektronske mikroskopije (STEM)
 • dosedanje preiskave naslednjih materialov s TEM: silicija, različno sintetiziranih nanodelcev prahu Au, prahu WS2, različnih jeklel (dupleksna nerjavna, orodna, vzmetna – magnetni materiali), različnih aluminijevih zlitin z izločki, kovinskih pen (aluminijskih), polimernih materialov (kontaktne leče), keramičnih materialov (CT-ST), kompozititov, različnih bioloških materialov…
 • pretekla raziskovanja na področju sinteze različnih vrst materialov, predvsem feroelektričnih in piezoelektričnih (keramika PLZT na osnovi svinca in keramika KNN brez svinca), študij faznih ravnotežij z difuzijskimi pari, karakterizacija različnih lastnosti materialov (npr. sposobnost sintranja, električne lastnosti, meritve gostot) z uporabo metod laserske granulometrije (meritve velikosti delcev prahov), termične analize (TG/DTA/EGA in DSC), kemijske analize (ICP-AES), rentgenske fazne analize (XRD), segrevalnega mikroskopa, elektronske mikroskopije…
   
Druge aktivnosti

 •  2010-danes članica Slovenskega društva za mikroskopijo (SDM)
 •  2009-danes recenzentka revije Materiali in tehnologije (MIT)
   
Izbrane publikacije


1.    TELLIER, Jenny, MALIČ, Barbara, DKHIL, Brahim, JENKO, Darja, CILENŠEK, Jena, KOSEC, Marija. Crystal structure and phase transitions of sodium potassium niobate perovskites. Solid state sci.. [Print ed.], 2009, vol. 11, no. 2, str. 320-324

2.    MALIČ, Barbara, JENKO, Darja, HOLC, Janez, HROVAT, Marko, KOSEC, Marija. Synthesis of sodium potassium niobate : a diffusion couples study. J. Am. Ceram. Soc., 2008, vol. 91, no. 6, str. 1916-1922

3.    SIMČIČ, Jurij, PELICON, Primož, RUPNIK, Zdravko, MIHELIČ, Matjaž, RAZPET, Alenka, JENKO, Darja, MAČEK, Marijan. 3D micromachining of SU-8 polymer with proton microbeam. Nucl. instrum. methods phys. res., B Beam interact. mater. atoms. [Print ed.], 2005, vol. 241, 479-485.

4.    JENKO, Darja, BENČAN, Andreja, MALIČ, Barbara, HOLC, Janez, KOSEC, Marija. Electron microscopy studies of potassium sodium niobate ceramics. Microsc. microanal. (Print). [Print ed.], 2005, vol. 11, str. 572-580.

5.    MALIČ, Barbara, BERNARD, Janez, HOLC, Janez, JENKO, Darja, KOSEC, Marija. Alkaline-earth doping in (K, Na)NbO[sub]3 based piezoceramics. J. Eur. Ceram. Soc.. [Print ed.], 2005, vol. 25, str. 2707-2711.


Druge profesionalne povezave:


1. Laboratorij za TEM na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije prosim za
2. Galerija posnetkov TEM
3. LinkedIn
4.  ResearchGate


Uporabne povezave:

1. International Federation of Societies for Microscopy
2. European Microscopy Society (EMS)
3. The Microscopy ListServer
5. Microscopy and Analysis
4. Cambridge Journals Online - Top 10 Most Cited Articles
6. JEOL
7. Gatan