Izobrazba

• 1998 – 2004 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
• 19. 4. 2004 diploma na katedri za analizno kemijo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL
• 2004 – 2009 podiplomski študij na doktorski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani 
• 8. 7. 2009 doktorat znanosti s področja kemije na katedri za analizno kemijo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL; na temo doktorske disertacije z naslovom: Mehanizem in kinetika nastanka in odstranjevanja visokotemperaturnih oksidnih plasti na površini FeCrNiMoN zlitinDelovne izkušnje

• asistent, 15. 5. 2004 – 30. 9. 2006

• asistent z magisterijem 1. 10. 2006 – 31. 7. 2008

• mladi raziskovalec na direktnem doktorskem študiju 1. 8. 2008 – 31. 8. 2009

• asistent z doktoratom 1. 9. 2009 – 30. 9. 2011

• znanstveni sodelavec 1. 10. 2011 -

• 2009 izvoljen v asistenta na 

Mednarodni podiplomski šoli Jožeta Stefana


Področje raziskav

• delo na področju površinske karakterizacije, elektrokemije in korozije
• delo na področju rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS) in Augerjeve elektronske spektroskopije (AES)
• delo na področju vrstične elektronske mikroskopije (SEM) 
• delo na področju lahkih kovin in zlitin na osnovi aluminija
• delo na področju površinske analize pasivnih plasti na površini sodobnih kovinskih materialov
• raziskave zaščitnih plasti na površini kovinskih materialov za preprečevanje biološke degradacije v morski vodi
Izbrane publikacije
 

1. JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, DONIK, Črtomir, GRANT, John T., DOLINAR, Drago. Surface chemistry and microstructure of metallic biomaterials for hip and knee endoprostheses. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Avg. 2017, vol. 427, str. 584-593, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217323206, doi: 10.1016/j.apsusc.2017.08.007. [COBISS.SI-ID 1331882], [JCR, SNIP, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

2. ŠOLIĆ, Sanja, GODEC, Matjaž, SCHAUPERL, Zdravko, DONIK, Črtomir. Improvement in abrasion wear resistance and microstructural changes with deep cryogenic treatment of austempered ductile cast iron (ADI). Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy and materials science, ISSN 1073-5623, Oct. 2016, vol. 47, str. 5058-5070, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007/s11661-016-3659-4/fulltext.html, doi: 10.1007/s11661-016-3659-4. [COBISS.SI-ID 1239466], [JCR, SNIP, WoS do 29. 9. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 17. 9. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

3. KOCIJAN, Aleksandra, PAULIN, Irena, DONIK, Črtomir, HOČEVAR, Matej, ZELIČ, Klemen, GODEC, Matjaž. Influence of different production processes on the biodegradability of an FeMn17 alloy = Vpliv različnih procesov izdelave na biorazgradljivost zlitine FeMn17. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2016, letn. 50, št. 5, str. 805-811, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit165/kocijan.pdf, doi: 10.17222/mit.2016.055. [COBISS.SI-ID 1250730], [JCR, SNIP, WoS do 18. 11. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 30. 11. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

4. PODGORNIK, Bojan, KOSEC, Tadeja, KOCIJAN, Aleksandra, DONIK, Črtomir. Tribological behaviour and lubrication performance of hexagonal boron nitride (h-BN) as a replacement for graphite in aluminium forming. Tribology international, ISSN 0301-679X. [Print ed.], 2014, vol. 81, str. 267-275, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X14003351, doi: 10.1016/j.triboint.2014.09.011. [COBISS.SI-ID 1076394], [JCR, SNIP, WoS do 23. 10. 2017: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 13, Scopus do 27. 10. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 16]

5. DONIK, Črtomir, KOCIJAN, Aleksandra, JENKO, Monika, DRENIK, Aleksander, PIHLAR, Boris. XPS study of duplex stainless steel oxidized by oxygen atoms. Corros. sci.. [Print ed.], 2009, vol. 51, no. 4, doi: 10.1016/j.corsci.2009.01.021

6. DONIK, Črtomir, KOCIJAN, Aleksandra, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika. X-Ray photoelectron spectroscopy depth profiling of electrochemically prepared thin oxide layers on duplex stainless steel. Metall. mater. trans., B, Proc. metall. mater. proc. sci., 2011, vol. 42B, no. 5, str. 1044-1050, doi: 10.1007/sl1663-011-9532-3

7. DONIK, Črtomir, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika. Depth profiling and angular dependent XPS analysis of ultra thin oxide film on duplex stainless steel. Vacuum. [Print ed.], 2010, vol. 84, no. 11, str. 1266-1269, doi: 10.1016/j.vacuum.2010.01.057
[Print ed.], 2010, vol. 204, iss. 20, str. 3188-3195, doi: 10.1016/jsurfcoat.2010.03.011 
 


Prijava na RSS    

Novice, dogodki