Preskoči na vsebino
Navigacija


Izobrazba

• 2003 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Doktorska disertacija z naslovom Fazni prehodi in dinamika v plasteh polarnih tekočih kristalov s prostimi površinami

• 1998 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
 Diploma iz fizike z naslovom Študij feroelektričnega tekočega kristala v zunanjem električnem polju

Delovne izkušnje

• 2014- : docentka na Univerzi v Mariboru • 2009- : znanstvena sodelavka, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
• 2000-2003: asistentka z magisterijem, Institut 'Jožef Stefan'
• 2003-2009: asistentka z doktoratom, Institut 'Jožef Stefan' 
• 2006-2009: podoktorska sodelavka, Institut 'Jožef Stefan' 
• 1998-2003: mlada raziskovalka na Institutu "Jožef Stefan"
• 2000- : asistentka za fiziko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za fiziko

Področje raziskav

• Fizika faznih prehodov feroelektričnih in antiferoelektričnih tekočih kristalov 
• Optika tekočekristalnih sistemov
• Fizika površin in mejnih plasti 
• Fizika koloidnih sistemov 
• Polimerni (nano)kompoziti (fizikalne, mehanske lastnosti/testiranje)
• Korozija materialov

Eksperimentalne metode:
• Optična mikroskopija
• Optična pinceta
• Elipsometrija
• Mikroskopija na atomsko silo (AFM)
• Vrstična elektronska mikroskopija (SEM)
• Tunelska elektronska mikroskopija (TEM)


Nagrade:
• 2005: Nagrada – štipendija Alexander von Humboldt foundation 
• 2007: Nagrada Slovenske znanstvene fondacije, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za promocijo znanosti skozi monografijo mreže žensk v fiziki, Fizika moj poklic 
• 2008: Nagrada Slovenske znanstvene fondacije, Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za promocijo znanosti skozi serijo poljudno znanstvenih člankov objavljenih v prilogi časnika Delo, Polet. 


Podoktorsko izobraževanje:
• 1.2.2006 – 30.4.2007: podoktorska sodelavka v okviru fondacije Alexander von Humboldt na Univerzi v Stuttgartu (2. Physikalisches Institut), gostitelj prof. C. Bechinger.
• 1.3.2011 – 31.5.2011: znanstvena sodelakva na Univerzi v Leuvenu (MTM Department, Composite Materials Group), gostitelj prof. I. Verpoest (FWO fondacija).

 

Izbrane publikacije

1. CONRADI, Marjetka, ČEPIČ, Mojca, ČOPIČ, Martin, MUŠEVIČ, Igor. Structures and phase transitions in thin free standing films of an antiferroelectric liquid crystal. Phys. rev. lett., 2004, vol. 93, str. 227802-1-227802-4. [COBISS.SI-ID 18668839]

2. CONRADI, Marjetka, ZIHERL, Primož, ŠARLAH, Andreja, MUŠEVIČ, Igor. Colloids on free-standing smectic films. The European physical journal. E, Soft matter, 2006, 20, str. 231-236. [COBISS.SI-ID 1919588]

3. CONRADI, Marjetka, RAVNIK, Miha, BELE, Marjan, ZORKO, Milena, ŽUMER, Slobodan, MUŠEVIČ, Igor. Janus nematic colloids. Soft matter, 2009, issue 20, vol. 5, str. 3905-3919, doi: 10.1039/b919784m. [COBISS.SI-ID 757930]

4. CONRADI, Marjetka, SCHON, Peter M., KOCIJAN, Aleksandra, JENKO, Monika, VANCSO, G. Julius. Surface analysis of localized corrosion of austenitic 316L and duplex 2205 stainless steels in simulated body solutions. Mater. chem. phys.. [Print ed.], 2011, vol. 130, issue 1-2, str. 708-713, ilustr., doi: 10.1016/j.matchemphys.2011.07.049.

[COBISS.SI-ID 4723738]