Laboratory of Process Metallurgy

Vodja laboratorija:

doc.dr. Matjaž Torkar
tel: 01/4701 980

Raziskovalno-razvojna dejavnost na področju temeljnega in aplikativnega raziskovanja ter izvajanje ekspertiz s področja kovinskih materialov.
 
Pri raziskavah in razvoju novih materialov uporabljamo naslednje tehnike za sintezo in karakterizacijo: ulivanje, vodna atomizacija, mehansko legiranje, konsolidacija kovinskih prahov- stiskanje in sintranje, vroče valjanje, hladno valjanje, vlečenje, karakterizacija mikrostrukture,  karakterizacija lastnosti: kemijska sestava, mehanske lastnosti, korozijska odpornost, odpornost na visokotemperaturno oksidacijo, odpornost na lezenje in druge lastnosti. 
 
  
Raziskovalne vsebine: 
sinteza materialov: pretaljevanje na zraku, v vakuumu ali v zaščitni atmosferi in ulivanje, vodna atomizacija in konsolidacija kovinskih prahov: stiskanje in sintranje; 
in situ sinteza materialov; visokotemperaturna reakcijska termosinteza, in situ sinteza z legiranjem v obloku;
termodinamika in kinetika procesov nastajanja faz, izločanje faz in analiza vključkov v kovinskem matriksu, staranje in termična degradacija, procesi pri izločanju deformacijske energije;
modeliranje procesov prenosa toplote; 
procesi pri cikličnem in dinamičnem utrujanju materiala;
lezenje materiala pri povišanih temperaturah (za potrebe termoenergetike);
dogajanje v kovinskih materialih; preiskave nano in mikro strukture ter mehanska karakterizacija; 
 
Cilj so pridobivanje novih temeljnih znanj s področja termodinamike in kinetike metalurških procesov v staljenem in trdnem stanju, na makro, mikro in nano nivoju. 
 
Poleg R&D dejavnosti izvajamo tudi storitveno dejavnost na področju kovinskih materialov, kot je ugotavljanje kvalitete materiala, vodna atomizacija spajk, izdelava manjših ulitkov, vroče valjanje trakov, merjenje sil pri vročem valjanju, hladno valjanje trakov, hladno vlečenje palic, toplotno-tehnične meritve v pečeh; ugotavljanje vzrokov strojelomov in poškodb kovinskih materialov, svetovanje pri izbiri kovinskih materialov. 
 
Izvajamo tudi podiplomsko študijsko dejavnost.  
 
Uporabljajo se naslednje tehnike izdelave in predelave materiala: 
Pretaljevanje in ulivanje v 25-kilogramski srednjefrekvenčni vakuumski indukcijski peči, 
vroče in hladno preoblikovanje na eksperimentalnem valjavskem stroju, merjenje sil pri valjanju,
konsolidacija kovinskih prahov s stiskanjem na 500 kN stiskalnici in sintranje v vakuumu, 
visokotemperaturna reakcijska termosinteza. 
 
Materiali, ki so predmet naših raziskav: 
jekla;
nikljeve superzlitine; 
biokompatibilne zlitine; 
Fe- in Ni-aluminidi; 
Zlitine neželeznih kovin;
MMC-kompoziti; 
protioksidacijski premazi. 
[Translate to English:] Mednarodno sodelovanje
[Translate to English:] Mednarodni projekti: COST, EUREKA, SLO-PL, SLO-CZ, SLO-IZRAEL, SLO-RU, 5. okvirni program, 6. okvirni program, RFCS program. Subscribe to RSS    

News, Events