Izobrazba

 

 • 1982 Diploma, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Avtomatizacija procesov črpanja in razplinjevanja vakuumskega sistema z računalnikom 
 • 1985 Magisterij, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Avtomatsko razpoznavanje komponent masnega spektra
 • 2007 Doktorat, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Uporaba nevronskih sistemov pri nekaterih statičnih problemih modeliranja
   

Delovne izkušnje
 

 • 1982 - Inštitut za elektroniko in vakuumsko tehniko  
 • 1987-  Raziskovalni inštitut Iskre elektromotorji  
 • 1989 - Samostojni raziskovalec  
 • 1991 -  MNZ– Višja šola za notranje zadeve, Visoka policijsko varnostna šola, Univerza v Mariboru, 
 • 2005 - Fakulteta za policijsko varnostne vede  
 • 2008 - Inštitut za kovinske materiale
   

Področje raziskav
 

 • Raziskave in razvoj slikovnih ojačevalnikov. Razvil je elektroniko, optiko, mehaniko in strojno ter programsko opremo za merilne sisteme meritev signal/šum (dve generaciji slikovnih ojačevalnikov) ter »burn-in« sisteme. Razvil je poseben elektromagneten pomik optičnih filtrov ter programsko opremo (Pascal, C) za digitalno/analogni vmesnik za PC.
 • Razvil je informacijski sistem VEDIS za podporo študijskemu procesu (dBase, CLIPPER). Poseben del razvitega programskega okolja je bil grafični urejevalnik GSED, ki je bil kasneje prodajan kot dodatek k prevajalniku CLIPPER.  
 • Razvil je programsko opremo za avtomatsko končno kontrolo avtomobilskih zaganjalnikov (dva različna sistema) ter močnostnih stikal za avtomobilsko industrijo (Iskra Avtoelektrika). Sistemi so delovali v produkcijski liniji in so kombinirala dve programski orodji in sicer CLIPPER in C. 
 • Za citološki laboratorij Onkološkega inštituta v Ljubljani je razvil sistem sledenja vzorcev in pacientov (CLIPPER, Word). 
 • Raziskovalno se ukvarja s področjem nevronskih sistemov in sicer modeliranjem z nevronskimi sistemi.
   

Izbrane publikacije
 

1. IRMANČNIK-BELIČ, Lidija, BELIČ, Igor, ERJAVEC, Bojan, ŠETINA, Janez. Neural network modelling of cold-cathode gauge parameters. Vacuum. 2003, vol. 71, str. 505-515.  2. BELIČ, Aleš, GRABNAR, Iztok, BELIČ, Igor, KARBA, Rihard, MRHAR, Aleš. Predicting the anti-hypertensive effect of nitrendipine from plasma concentration profiles using artificial neural networks. Comput. biol. med., 2005, vol. 35, no. 10, str. 892-904, ilustr.  3. BELIČ, Igor. Neural networks and modelling in vacuum science. Vacuum. [Print ed.], 2006, vol. 80, str. 1107-1122.   4. BELIČ, Igor. The pseudo-gradient algorithm for residual gas analysis = Psevdogradientna metoda za analizo masnih spektrov. Mater. tehnol., jan./feb. 2009, letn. 43, št. 1, str. 11-21.  5. BELIČ, Igor. Modelling the characteristics of an inverted magnetron using neural networks = Modeliranje karakteristike invertnega magnetrona z nevronskimi sistemi. Mater. tehnol., 2009, letn. 43, št. 2, str. 85-95.


Prijava na RSS    

Novice, dogodki