Izobrazba
1987 Univerza v Ljubljani, FNT – fizika, diploma 
1990 Univerza v Ljubljani, FNT – fizika, magisterij
1996 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, doktorat
Delovne izkušnje
1987 zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan kot mladi raziskovalec
1996 zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije
Področje raziskav
Od 1996 delo na področju analize površin in tankih plasti, predvsem z vrstično elektronsko mikroskopijo (SEM) ter površinsko očutljivima spektroskopijo Augerjevih elektronov visoke ločljivosti (HRAES) in rentgensko fotoelektronsko spektoskopijo (XPS). 
1987 – 1996 raziskave kristalografije in interakcij nanosov tankih kovinskih plasti na AIVBVI polprevodnike z metodami presevne elektronske mikroskopije in uklona (TEM in TED), rentgenskega uklona (XRD) in vrstične tunelske mikroskopije (STM).
Izbrane publikacije
1. MANDRINO, Djordje, VRBANIĆ, Daniel, JENKO, Monika, MIHAILOVIĆ, Dragan, PEJOVNIK, Stane. AES and XPS investigations of molybdenum-sulfur-iodine-based nanowire-type material. Surf. interface anal., 2008
2. MANDRINO, Djordje, MILUN, Milorad, JENKO, Monika. UHV Se evaporation source: room-temperature deposition on a clean V (1 1 0) surface. Vacuum. [Print ed.], 2003, vol. 71, št. 1-2, str. 267-271
3. KRALJ, Marko, PERVAN, Petar, MILUN, Milorad, WANDELT, Klaus, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika. HRAES, STM and ARUPS study of (5 x 1) reconstructed V(1 0 0). Surf. sci.. [Print ed.], 2003, vol. 526, str. 166-176.
4. GODEC, Matjaž, ŠETINA, Barbara, MANDRINO, Djordje, NAGODE, Aleš, LESKOVŠEK, Vojteh, ŠKAPIN, Srečo D., JENKO, Monika. Characterization of the carbides and the martensite phase in powder-metallurgy high-speed steel. Mater. charact. [Print ed.], April 2010, vol. 61, no. 4, str. 452-458, doi: 10.1016/j.matchar.2010.02.003.
5. DONIK, Črtomir, MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika. Depth profiling and angular dependent XPS analysis of ultra thin oxide film on duplex stainless steel. Vacuum. [Print ed.], 2010, vol. 84, no. 11, str. 1266-1269, doi: 10.1016/j.vacuum.2010.01.057.


Prijava na RSS    

Novice, dogodki