Izobrazba

 • 1997 – 2004, študij kemijskega inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani (FKKT UL)
 • 17.06.2004, diploma na Katedri za polimerno inženirstvo (FKKT UL), naslov diplome: »Matematični model polimerizacije stirena v kontinuirnem mešalnem reaktorju«
 • 2005 – 2009, doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, smer: »Nanoznanosti in nanotehnologije«
 • 23.07.2009, doktorat znanosti s področja materialov na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan, naslov disertacije: »Absorpcija vodika v zlitinah Ti-Zr-Ni«

Delovne izkušnje

 • Nov. 2017 - , zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije,   znanstveni sodelavec na Odseku za fiziko in kemijo materialov
 • Sept. 2015 – Dec. 2016 , zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan, vodilni strokovni sodelavec na Odseku za fiziko trdne snovi F5
 • Feb. 2015 – Jul. 2015, zaposlitev na Fakulteti za matematiko in fiziko, strokovni sodelavec
 • Jan. 2005 – Sept. 2014 , zaposlitev na Inštitutu Jožef Stefan, mladi raziskovalec in podoktorski sodelavec na Odseku za nanostrukturne materiale K7
 • Apr. 2003 – Dec. 2004 , študentsko delo na Inštitutu Jožef Stefan, Odsek za nanostrukturne materiale K7, in diplomsko delo na Katedri za polimerno inženirstvo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerze v Ljubljani

 

Področje raziskav

 • Dopiranje hitro kaljenih Nd-Fe-B prahov z Dy po mehanizmu difuzije po mejah med zrni za izboljšavo magnetne koercitivnosti, sintranje s pulzirajočim tokom (»spark-plasma sintering«), toplotna obdelava v kontrolirani atmosferi in merjenje magnetizacije, modeliranje difuzije in nastanka core-shell mikrostrukture
 • Visokoentropijske zlitine CrCuFeNiAlx in CoCrFeNiZrx , SEM/EDS, XRD
 • Študij trdne topnosti in fizikalnih lastnosti sistema Cu5Gd1-xCax ter iskanje kompleksnih struktur (kvazikristalov) v sistemu Cu-Gd-Ca, obločno taljenje
 • Absorbcija vodika v zlitinah Ti-Zr-Ni in tvorba kvazikristalov z ultra-hitrim ohlajanjem (»melt-spinning«), študij vpliva strukture na vezavne energije vodika
 • Tvorba Mg-TM-Hx s planetarnim mletjem
 • Študij reaktivnosti Zr-Cu-Al-Pd kovinskih stekel (BMG) in katalizatorjev za reformo metanola (PdGa, InPd), z vodikom, masna spektrometrija
 • Priprava aproksimanta dodekagonalnih kvazikristalov na osnovi Mn-Si-Cr
 • Magnetni materiali na osnovi Nd-Fe-B , Sm-Co, feriti, sintranje in merjenje magnetizacije z VSM
 • Študij mehčanja vode pod vplivom magnetnega polja, študentska praksa – sodelovanje s TE-TOL

 

Izbrane publikacije

1. KOCJAN, Andraž, KELHAR, Luka, GRADIŠEK, Anton, LIKOZAR, Blaž, ŽAGAR, Kristina, GHANBAJA, Jaafar, KOBE, Spomenka, DUBOIS, Jean-Marie. Solid solubility in Cu5Gd1−xCax system : structure, stability, and hydrogenation. Advances in Materials Science and Engineering, ISSN 1687-8434. [Print ed.], 2017, vol. 2017, str. 9203623-1-9203623-9, doi: 10.1155/2017/9203623. [COBISS.SI-ID 30335527]

2. ŽAGAR, Kristina, KOCJAN, Andraž, KOBE, Spomenka. Magnetic and microstructural investigation of high-coercivity net-shape Nd-Fe-B-type magnets produced from spark-plasma-sintered melt-spun ribbons blended with DyF3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853. [Print ed.], 2016, vol. 403, str. 90-96, doi: 10.1016/j.jmmm.2015.11.082. [COBISS.SI-ID 29176871]

3. KOCJAN, Andraž, GRADIŠEK, Anton, DANEU, Nina, APIH, Tomaž, McGUINESS, Paul J., KOBE, Spomenka. Structural and magnetic changes in hydrogenated TiFe1−xNix alloys. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ISSN 0304-8853. [Print ed.], 2012, vol. 324, issue 13, str. 2043-2050, doi: 10.1016/j.jmmm.2012.02.007. [COBISS.SI-ID 25632295]

4. KASHIMOTO, S., KOCJAN, Andraž, JAGLIČIĆ, Zvonko, JAZBEC, Simon, IGA, H., ISHIMASA, T., DOLINŠEK, Janez. Magnetic properties of σσ- and hexagonal-Mn7676Si1818Cr66 approximant phases of a dodecagonal quasicrystal. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2011, vol. 84, no. 22, str. 224201-1-224201-11, doi: 10.1103/PhysRevB.84.224201. [COBISS.SI-ID 25421095]

5. WENCKA, Magdalena, JAGODIČ, Marko, GRADIŠEK, Anton (pisar), KOCJAN, Andraž, JAGLIČIĆ, Zvonko, MCGUINESS, Paul J., APIH, Tomaž, YOKOYAMA, Y., DOLINŠEK, Janez. Physical properties of Zr50Cu40−xAl10Pdx bulk glassy alloys. Journal of alloys and compounds, ISSN 0925-8388. [Print ed.], 2010, vol. 504, no. 1, str. 16-21. [COBISS.SI-ID 23815463]

6. KOCJAN, Andraž, KOVAČIČ, Simon, GRADIŠEK, Anton, KOVAČ, Janez, McGUINESS, Paul J., APIH, Tomaž, DOLINŠEK, Janez, KOBE, Spomenka. Selective hydrogenation of Ti-Zr-Ni alloys. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], 2011, vol. 36, issue 4, str. 3056-3061, doi: 10.1016/j.ijhydene.2010.11.116. [COBISS.SI-ID 24363559]

7. KOCJAN, Andraž, MCGUINESS, Paul J., KOBE, Spomenka. Desorption of hydrogen from Ti-Zr-Ni hydrides using a mass spectrometer. International journal of hydrogen energy, ISSN 0360-3199. [Print ed.], 2010, vol. 35, no. 1, str. 259-265, doi: 10.1016/j.ijhydene.2009.10.081. [COBISS.SI-ID 23130407]

8. ŠKULJ, Irena, KOCJAN, Andraž, MCGUINESS, Paul J., ŠUŠTARŠIČ, Borivoj. Hydrogen absorption by Ti-Zr-Ni-based alloys = Absorpcija vodika v zlitinah Ti-Zr-Ni. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2007, vol. 41, št. 6, str. 279-282. [COBISS.SI-ID 638890]


Prijava na RSS    

Novice, dogodki