Preskoči na vsebino
Navigacija

Laboratorij za površinsko analizo

Vodja laboratorija:
izr. prof. dr. Matjaž Godec
tel.: 01/4701 957

Raziskave in karakterizacija trdnih površin, mej in površin zrn in faz, analiza mikrostrukture, raziskave fizikalnokemijskih pojavov na prostih površinah kovinskih in anorganskih materialih: adsorpcija, segregacija, oksidacija, korozija, obraba, rekristalizacija, kataliza, analiza tankih in ultratankih plasti itd.
 • Visokoločljivostna spektroskopija Augerjevih elektronov (HRAES)
 • Vrstična mikroskopija Augerjevih elektronov (SAM)
 • Vrstična elektronska mikroskopija (SEM)
 • Rentgenska fotoelektronska spektroskopija (XPS)
 • Spektroskopija odbitih elektronov z zgubljeno energijo (REELS)
 • Raziskave, razvoj in optimiranje procesov izdelave mehkomagnetnih materialov in elektro pločevin
 • Raziskave vseh kovinskih površin z deponiranimi in segregiranimi tankimi in ultratankimi plastmi
 • Analize "in situ" in meritve do temperature 1000 °C v ultravisokem vakuumu
 • Raziskave interakcij plinske faze in trdnih površin
 • Karakterizacija tankih in ultratankih plasti
 • Karakterizacija površin po triboloških preizkusih
 • Meritve magnetnih lastnosti mehkomagnetnih materialov

Microlab 310F VG-Scientific za analize površin, tankih in ultratankih plasti z HRAES, SAM, SEM in XPS

AES-spekter štirih različnih kemijskih stanj titana

Oprema

 • MICROLAB 310F, VG-Scientific: visokoločljivostni spektrometer Augerjevih elektronov na poljsko emisijo z XPS-rentgenskim fotoelektronskim spektrometrom za mikroanalizo, opremljen z "in situ" lomilno napravo vzorcev za preiskave pojavov na mejah zrn in faz
 • Optični mikroskop in oprema za pripravo vzorcev
 • Remagraph RE Steingrover za meritve magnetne poljske jakosti, magnetne indukcije, permeabilnosti in koercitivnosti ter histereznih izgub
 • Peč Tempress za simulacijo procesov, ki potekajo v industrijskem okolju v temperaturnem območju od 400 °C do 1200 °C


Mednarodno sodelovanje

 • MPI Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, Nemčija
 • NIST – National Institute of Standards and Technology – Gaithersburg, ML, ZDA
 • Institut za fiziku, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska