Preskoči na vsebino
Navigacija

Zgodovina

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, prej Metalurški inštitut, je 1950 leta ustanovila slovenska vlada in postavila temelje znanstveno raziskovalni in razvojni dejavnosti na področju metalurgije. Začetna usmerjenost v ekstraktivno metalurgijo se je postopoma preusmerjala v proizvodnjo kovinskih materialov iz sekundarnih surovin, znanstveno raziskovalna dejavnost pa je bila vse bolj usmerjena v raziskave in razvoj teh materialov ter njihovo procesiranje za dosego optimalnih lastnosti v uporabi. Zato se je v letu 1990 Metalurški inštitut preimenoval v Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ki je prilagojen vsebinski usmeritvi dela. Leta 1997 se je konstituiral kot javni raziskovalni zavod, katerega ustanovitelj je bilo Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Republike Slovenije, soustanovitelj pa Slovenske železarne, ki so se kasneje preimenovale v Slovensko Industrijo Jekla d.d. (SIJ).

Leta 2011 Republika Slovenija prevzame ustanoviteljstvo v celoti, saj je dosedanji soustanovitelj SIJ-Slovenska industrija jekla d.d.,izstopil iz soustanoviteljstva javnega raziskovalnega zavoda, in sicer na podlagi Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije.


Danes spada inštitut po številu zaposlenih med manjše naravoslovno tehniške inštitute, vendar predstavlja prodoren in sodoben raziskovalni potencial v temeljnih, aplikativnih in razvojnih raziskavah na področju kovinskih materialov in kompozitov ter vakuumske tehnike.