Preskoči na vsebino
Navigacija

Področja dejavnosti


Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
• 72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
• 71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
• 62.0   Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
• 63      Druge informacijske dejavnosti,
• 85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,
• 85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
• 91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov,
• 58.14 Izdajanje revij in druge periodike