Preskoči na vsebino
Navigacija

Katalog informacij javnega značaja

Naziv organa: 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,
Lepi pot 11,
1000 Ljubljana                                             
www.imt.si                                             
info@imt.si                                             
01 4701 800


Odgovorna uradna oseba: izr. prof. dr. Matjaž Godec
Datum prve objave kataloga:   01.04.2010
Datum zadnje spremembe:      05.04.2017
Katalog je dostopen na:          https://www.imt.si/splosne-informacije/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Kratek opis delovnega področja organa:
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je javni raziskovalni zavod, ki opravlja javno službo na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti predvsem na področju kovinskih materialov in tehnologij. 

Organigram

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
Maša Kranjc, mag.prav.,
T: 01 470 19 10
E:masa.kranjc@imt.si 

Predpisi s področja delovanja inštituta
Predlogi predpisov s področja delovanja inštituta
Cenik po 36. členu ZIDJZ

Statutsna ureditev
Statut IMT
Sklep o ustanovitvi JRZ Inštituta za kovinske materiale in tehnologije
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Program dela in finančni načrt 2015
Program dela in finančni načrt 2016