Preskoči na vsebino
Navigacija

Akcijski načrt za enakost spolov na IMT

Akcijski načrt Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljevanju: IMT) ustreza zahtevam Evropske komisije za udeležbo organizacij v programu  Obzorje Evropa, ki morajo vključiti dimenzijo spola v raziskovalno in razvojno delo ter imeti sprejete načrte enakosti spolov (https://ec.europa.eu/info/sites/info/fiIes/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_gender-equality-factsheet.pdf). Le-ti morajo biti javno objavljeni ter temeljiti na relevantnih specifičnih podatkih za organizacijo, zasnovani morajo biti v postopku izobraževanja, zajemati morajo krepitev zmogljivosti ter spremljanje rezultatov načrta.

 

AKCIJSKI NAČRT IMT