Upravni odbor

Upravni odbor IMT sestavlja 5 članov:

dr. Ivan Skubic – imenovan v imenu ustanovitelja na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost;

dr. Matej Novak – imenovan v imenu ustanovitelja na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo;

dr. Peter Cvahte – imenovan v imenu znanstvenega sveta inštituta iz vrst uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročni interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta oziroma zainteresirane javnosti;

dr. Bojan Senčič – imenovan v imenu znanstvenega sveta inštituta iz vrst uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročni interes pri povezovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta oziroma zainteresirane javnosti;

izr. prof. dr Bojan Podgornik – izvoljen s strani zaposlenih delavcev inštituta.Prijava na RSS    

Novice, dogodki