Preskoči na vsebino
Navigacija

O inštitutu

Splošne informacije

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (IMT) je javni raziskovalni zavod, ki prvenstveno raziskovalno in tudi pedagoško deluje na področju kovinskih materialov in tehnologij. Primarna naloga inštituta je ustvarjanje novega znanja predvsem na področju metalurgije, jeklarstva, aluminija, kovinskih materialov, orodjarstva, kompozitov, nanoznanosti in nanotehnologije, ekotehnologije, vakuumske optoelektronike, metrologije, inženirskih materialov, dodajnih tehnologij, biokompatibilnih materialov in varstva okolja. Njegova sekundarna naloga pa je prenos ustvarjenega novega znanja v prakso za potrebe proizvodnih gospodarskih družb, termo in nuklearne energetike, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja in trajnostnega razvoja.  Inštitut je vpet v slovenski, evropski in tudi svetovni prostor in sodeluje s tujimi vrhunskimi raziskovalnimi skupinami ter s svetovno metalurško industrijo.

Inštitut primarno deluje na raziskovalnem področju kovinskih materialov s poudarkom na raziskavah vezanih na jekla in aluminijeve zlitine. Hkrati pa deluje tudi na sorodnih področjih in je kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, povezan z visokošolskimi organizacijami in v okviru programa dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije. Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.

Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene kulture in obveščanje javnosti. Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje procesov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.
 
Direktor inštituta:


 

 

 

 

 

 

izr. prof. dr. Matjaž Godec