Razpis za mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2020

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA (M/Ž) ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2020 PRI IZBRANEM MENTORJU

 

Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca pri mentorju za področje:

MATERIALI (mentor: doc. dr. Matjaž Godec) 

 

PRILOGA

 

Prijave z dokazili o izobrazbi, prijavnim obrazcemin izjavami kandidata pošljite na naslov: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis MR 2020« do 21. 8. 2020. Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku. 

 

 Prijava na RSS    

Novice, dogodki