Razpis za mladega raziskovalca (m/ž) v letu 2021

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATA (M/Ž) ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2021 PRI IZBRANEM MENTORJU

 

Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladega raziskovalca pri mentorju za področje:

ELEKTRONSKE KOMPONENTE IN TEHNOLOGIJE (mentorica: dr. Barbara Šetina Batič)

 

PRILOGA

 

Prijave z dokazili o izobrazbi, prijavnim obrazcemin izjavami kandidata pošljite na naslov: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis MR 2021« do 23. 8. 2021. Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku. 

 

 Prijava na RSS    

Novice, dogodki