Razpis za 2 mlada raziskovalca (m/ž) v letu 2018

JAVNI RAZPIS ZA DVA KANDIDATA (M/Ž) ZA MLADEGA RAZISKOVALCA V LETU 2018 

PRI IZBRANIH MENTORJIH

 

Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja  dveh mladih raziskovalcev pri dveh mentorjih za področji:

MATERIALI (mentorica: dr. Irena Paulin) in MATERIALI (mentor: prof. dr. Bojan Podgornik)

 

PRILOGA Paulin

PRILOGA Podgornik

 

Prijave z dokazili o izobrazbi, prijavnim obrazcemin izjavami kandidata pošljite na naslov: INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE, Lepi pot 11, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis MR 2018« do 17. 8. 2018. Upoštevali bomo vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku. 

 

 Prijava na RSS    

Novice, dogodki