Jump to main content
NavigationIzobrazba:  1974, univerzitetni diplomirani inženir, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani (FNT UL), Oddelek za montanistiko, odsek za metalurgijo; 1999, doktor znanosti na področju tehniški znanosti, Fakulteta za strojništvo in ladjedelništvo Univerze v Zagrebu, Oddelek za materiale in metalurgijo, Docent, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani. Izredni profesor, Tehnični fakultet Rijeka, Sveučitilište u Rijeci, Zavod za materijale.      Področja dejavnosti:  vakuumska toplotna obdelava, modificiranje površin kovinskih materialov, numerične simulacije procesov toplotne obdelave in procesov inženiringa površin (nitriranje v pulzirajoči plazmi, visokotemperaturno vakuumsko spajkanje, visokotemperaturno vakuumsko difuzijsko varjenje, PACDV itd.), mikrostrukture, mehanske lastnosti in tribološke lastnosti hitroreznih in orodnih jekel, razvoj metodologije merjenja lomne žilavosti, razvoj indukcijsko segrevanega sistema za toplotno in kemotermično obdelavo v zvrtinčeni plasti,
Zaposlitev/kariera:  1975–1977, vodja oddelka karosernice v IMV-Renault, Novo mesto; 1978–1980, vodja službe tehničnega prevzema in homologacije delov in sklopov vozil v IMV-Renault, Novo mesto; 1980–1986, vodja oddelka za mehansko in toplotno obdelavo v IMV-Renault, Novo mesto; 1986-, vodja Centra za vakuumsko toplotno in kemotermično obdelavo na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije; 2003–, docent na Katedri za tribologijo in tehnično diagnostiko Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (FS UL); 2009–, izredni profesor na Katedri za materiale Fakultete za inženirstvo Univerze na Reki, Hrvaška; Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana od 01.01. 2008, Izvedenec pri The Heat Treatment Consultant Network at HEATREAT.DE Gmbh; Objave in drugo:  54 znanstvenih člankov; 1 pregleden znanstveni članek; 6 strokovnih člankov; 12 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah (vabljeno predavanje); 34 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferencah; 37 končnih poročil o rezultatih raziskav; 8 elaboratov; 3 izvedenska mnenja; 3 patenti   Nagrade in priznanja: 2008, International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering award for significant contribution to the study and development of heat treatment and surface engineering, Top Cited Article 2005-2010, Vacuum, Volume 80, Issue 6, 2006 Članstvo:  Predsednik Slovenskega društva za toplotno obdelavo (SDTO); član upravnega odbora International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (IFTHSE); član Slovenskega društva za materiale (SDM); član Društva za vakuumsko tehniko Slovenije; član Slovenskega društva za tribologijo (SDT); član Inženirske Akademije Slovenije.