Izobrazba
  • 1996 diploma - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Delovne izkušnje
  • 1997 zaposlitev na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije

Področje dela:
  • karakterizacija kovinskih materialov
  • neporušitvene preiskave kovinskih materialov
  • nadzor nad kvaliteto izdelave in montaže jeklenih konstrukcij
  • analiza vzroka poškodb strojnih elementov

Druge aktivnosti
  • član Inženirske zbornice Slovenije vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev strojne stroke

Osebna bibliografija 
  • Osebna bibliografija je dostopna na (17161)


Subscribe to RSS    

News, Events