V SPOMIN direktorju MD-RI Inštitut za raziskave materialov v medicini

 

 

   

Primarij  Bogomir Gorenšek, dr. med.

                (1947-2022)

 

Primarij Bogomir Gorenšek, dr. medicine, specialist ortopedske kirurgije, ustanovitelj in direktor MD medicina d.o.o., ter direktor raziskovalnega inštituta MD-RI inštitut za raziskave materialov v medicini,  je 28. avgusta 2022 sklenil svojo življenjsko pot.  

Rodil se je 9. septembra 1947 v Ljubljani, kjer je zaključil osnovno šolo in  gimnazijo.  Diplomiral je na Medicinski fakulteti Univrze v Ljubljani. Leta 1979 se je zaposlil v UKC Ljubljana. Po opravljenem specialističnem izpitu iz ortopedije, se je izpopolnjeval iz otroške ortopedije in kirurgije hrbtenice v Avstriji, Nemčiji, Nizozemski, Angliji, Franciji in ZDA. Takrat se je soočil s pomemebnim raziskovalnim področjem  biokompatibilnih materialov, ki se uporabljajo v ortopediji. Bil je eden od začetnikov kirurškega zdravljenja deformacij hrbtenice pri bolnikih z živčno-mišičnimi boleznimi in je avtor izvirnih kirurških metod. Namestnik predstojnika ortopedske klinike UKC v Ljubljani je bil do leta 2003. 

Vedno je našel čas in  skupaj s sinom  Matevžem, prav tako priznanim ortopedom, in pomagal ljudem brez zdravstvenega zavarovanja, najprej  v pro bono ambulanti in kasneje  v ortopedski ambulanti MD medicine.

Primarij Bogomir Gorenšek je bil je eden izmed  ustanovnih članov  Spine Expert Group, in  tudi njen predsednik. Bil je član Scientific Advisory Board, Intrinsic Orthopedic Company (Boston, ZDA) ter član American Academy for Neurological Disorders. 

Bil je  aktiven član Zdravniške zbornice Slovenije, predsednik nadzornega sveta ZZZS in član ZD Ljubljana ter avtor in soavtor  številnih znanstvenih člankov in patentov doma in v tujini  ter vodja raziskovalno razvojnega   mednarodnega projekta EUREKA Grit blasting. 

Podpiral in zavzemal se je za diseminacijo pridobljenega znanja in vzgojo mladih zdravnikov na medicinskem in na področju raziskav biokompatibilnih materialov. Skupaj z Matevžem je sodeloval pri povezavi dveh  raziskovalnih področij in sicer medicine in kliničnih raziskav s področjem znanosti o materialih.  Tako je bil MD-RI Inštitut za raziskave materialov, katerega direktor je bil, organizator štirih mednarodnih znanstvenih simpozijov o biomaterialih, International Sympsium of Biomaterials, ISB, v letih od 2017 do 2021,  skupaj s soorganizatorji  to je z Inštitutom za kovinske materiale in tehnologije, IMT, Ljubljana, z MD MEDICINO, z UKC Ljujbljana Ortopedsko kliniko, in z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljujbljani  na področjih ortopedija in dentalna medicina, ter z Fizioterapevtilko. Vsi  mednarodni simpoziji so potekali pod pokroviteljstvom Zdravniške Zbornice Slovenije in  Mednarodne zveze  za vakuumsko znanost, tehnike in aplikacije, IUVSTA predvsem s znanstvenimi sekcijami Znanost o površinah in Inženiring površin ter  z Mejnimi področji med biomateriali in biosistemi.

Zadnji, 4 mednarodni simpozij, 4 ISB, je bil organiziran  7. maja 2021, posvečen prezgodaj preminulemu vrhunskumu hrbteničnemu ortopedu, sinu  dr. Matevžu Gorenšku. Izbrani prispevki vabljenih predavateljev so bili objavljeni v znanstveni reviji MIT,  Materiali in tehnologije/Materials and Technology, ki  jo izdaja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije,  IMT, kjer so imeli mladi zdravniki in specialisti priložnost predstaviti vabljena in plenarna predavanja v angleščini, mladi zdravniki, mladi raziskovalci pa so objavili svoje prispeveke v reviji MIT z IF in si pridobili prve točke za raziskovalno kariero.

Izgubili smo odličnega ortopeda, izvrstnega managerja,  zdravnika z veliko empatijo do soljudi, raziskovalca, učitelja, sošolca  in dobrega prijatelja.

Ohranili  ga  bomo v lepem spominu in nam bo navdih za naše nadaljnje delo.

Soprogi Mariji, sinu Domnu in vsem družinskim članom izrekamo iskreno sožalje

 

Prof. dr. Drago  Dolinar, dr. med.

Prof. dr. Monika Jenko, univ. dipl. met.

Prof. dr. Matjaž Godec, univ. dipl. met.

 

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

MD-RI Inštitut za raziskave materialov v mediciniArhiv