UNIDO delovno srečanje

24. marca 2015 je IMT  v Banja Luki v prostorih Vlade Republike Srpske organiziral delovno srečanje na katerem smo predstavili rezultate UNIDO študije "Development of quality infrastructure (QI) for sustainable energy in the power distribution and other economic sectors in Bosnia and Herzegovina. Namen srečanja je bil predstaviti širši javnosti ter v BiH rezultate te študije s ciljem, da bi bili rezultati implementirani v čim večjem obsegu.

 

V uvodu so udeležence nagovorili in pozdravili gospa Srebrenka Golić, Ministrica za prostorsko planiranje, gradbeništvo in ekologijo Republike Srpske, mag. Janez Rogelj, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Mark Draeck, predstavnik UNIDO in Janez Šetina kot predstavnik IMT. Sledile so predstavitve rezultatov študije ki so jih pripravili Zijad Džemić, direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH, Dragan Praštalo, generalni direktor Mikroelektronike a.d. iz Banja Luke in Vitomir Tepić glavni inženir iz Banjalučke Pivovare. V Banjalučki Pivovari je v okviru študije potekal pilotni projekt zmanjšanja rabe električne energije z uporabo "pametnih števcev električne energije", ki jih je proizvedla Mikroelektronika. Rezultati študije so pokazali, da so v Banjalučki Pivovari z ustreznim krmiljenjem velikih porabnikov električne energije s pomočjo pametnih števcev dosegli velike prihranke, ki lahko že v enem letu povrnejo stroške investicije.

V živahni diskusiji ob koncu srečanja je več udeležencev izrazilo mnenje, da so rezultati študije zelo pomembni tudi za različne druge večje porabnike električne energije v različnih sektorjih gospodarstva BiH. Predstavnik elektrodistribucijskega podjetja pa je tudi poudaril, da bi bili vsi prihranki električne energije pomembni tudi za elektrogospodarstvo BiH, ki proizvede več energije, kot jo porabijo doma ter viške izvažajo.

 

 

 

 Arhiv