Strateški svet za metalurgijo

V okviru 22. Mednarodne konference o Materialih in tehnologijah je bil na Posvetu z naslovom Inovacijske strategije v metalurški stroki ustanovljen Strateški svet za metalurgijo, ki je pripravil Strategijo razvoja Metalurgije od 2015-2025

Člani strateškega sveta za Metalurgijo

Doc. dr. Matjaz Godec, direktor IMT
Prof. dr. Primož Mrvar, NTF OMM, UL
Prof. dr. Jožef Medved, NTF OMM, UL
Andrej Gradišnik, glavni direktor Metal Ravne d.o.o.,
Marjan Mačkošek, Štore Steel d.o.o.,
dr. Peter Cvahte, Impol 2000 d.d.,
mag. Marko Drobnič, predsednik uprave Talum d.d.,
dr. Tomaž Savšek, pomočnik generalnega direktorja TPV d.d.,
Alenka Avberšek, izvršna direktorica GZS,
Zasl. prof. dr. Alojz Križman, Svet za znanost in tehnologijo, MIZŠ
Dr. Vojteh Leskovsek, IMT, Svet za znanost in tehnologijo, MIZŠ
Zdravko Počivalšek, minister MGRT Minister/rica MIZŠ, 
Franc Matjaž Zupančič, SVRK
Albert Erman, direktor Magneti Ljubljana d.d.

 

Strategija razvoja metalurgije


Arhiv