Sodelavca IMT prejela nagradi za najbolši prispevek na mednarodni konferenci v Južni Koreji

Na mednarodni konferenci “International Conference on Metallic Material Properties and Manufacturing (ICMMPM 2018)” v Južni Koreji, ki je potekala od 19.-20. julija sta sodelavca Laboratorija za simulacije materialov in procesov, Umut Hanoglu in Katarina Mramor, vsak v svoji konferenčni sekciji, prejela priznanji za najboljši prispevek. Njuni deli sta bili naslovljeni "Simulacijski sistem za valjanje v reverzirnih valjalnih strojih" (U. Hanoglu, B. Šarler) ter "Modeliranje makroizcejanja z mezoizcedki v binarni kovinski zlitini z brezmrežno metodo difuzijske aproksimacije" (K. Mramor, V. Hatić, B. Mavrič, B. Šarler).

Mramor

HanogluArhiv