RAZPIS VOLITEV VOLJENEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA IMT

Na podlagi 1. člena Pravilnika o izvolitvi člana Upravnega odbora Inštituta iz vrst zaposlenih delavcev Inštituta (2011) z dnem 04.11.2016 razpisujem začetek volitev voljenega člana Upravnega odbora ter v ta namen imenujem člane volilne komisije ter volilnega odbora. Za člane volilne komisije se imenujejo: -        Anja Ažman, -        Vesna Rožič in -        Črtomir Donik. Za člane volilnega odbora se imenujejo: -        Anja Ažman, -        Ferdo Hatič in -        Daniela Anica Skobir Balantič. Ljubljana, 04.11.2016 Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Direktor: doc. dr. Matjaž Godec RAZPIS VOLITEV


Arhiv