J2-7196 Antibakterijske nanostrukturirane zaščitne plasti za biološke aplikacije

Vodja projekta: dr. Aleksandra Kocijan Projekt je namenjen dizajniranju hibridnih anorganskih/organskih prevlek s pomočjo  različnih pristopov molekularnega inženiringa za zaščito površin iz nerjavnega jekla pred problemi povezanimi z biološkim nalaganjem organizmov v različnih naravnih okoljih. Osredotočamo se na izboljšanje tehnologij preko fizikalno-kemijskih lastnosti površine za zaviranje korozije in  preprečevanje biološkega nalaganja z antibakterijskim učinkom z zmanjšanim negativnim vplivom na okolje. Projekt je financiran s strani ARRS z 2774 letnimi urami cenovnega razreda C: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018.

Člani projektne skupine:

Letni obseg ur

Raziskovalna organizacija

Raziskovalci

2124

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

 

Aleksandra Kocijan

 

Marjetka Conradi

 

Črtomir Donik

 

Matej Hočevar

 

Matjaž Godec

 

Vojteh Leskovšek

 

Matjaž Torkar

 

Paul John McGuiness

 

Bojan Podgornik

650

Institut »Jožef Stefan«

 

Miha Čekada

 

Peter Panjan

 

Darja Kek Merl
Upravljanje projekta:

Delovni sklop

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

1-3

4-6

7-9

10-12

DS1

Načrtovanje in sinteza nanostrukturiranih premazov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS2

Karakterizacija, dinamika površin in mejnih površin na nanonivoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS3

Korozijske lastnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS4

Biološko ovrednotenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bibliografske reference: 1. CONRADI, Marjetka, KOCIJAN, Aleksandra. Surface and anticorrosion properties of hydrophobic and hydrophilic TiO[sub]2 coatings on a stainless-steel substrate = Površinske in protikorozijske lastnosti hidrofobnih in hidrofilnih TiO[spodaj[2 prevlek na jekleni podlagi. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2016, letn. 50, št. 6, str. 967-970, ilustr.  http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit166/conradi.pdf, doi: 10.17222/mit.2016.06. [COBISS.SI-ID 1274538]. 2. CONRADI, Marjetka, KOCIJAN, Aleksandra. Fine-tuning of surface properties of dual-size TiO[sub]2 nanoparticle coatings. Surface & coatings technology, ISSN 0257-8972. [Print ed.], Oct. 2016, vol. 304, str. 486-491, ilustr.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897216306624, doi: 10.1016/j.surfcoat.2016.07.059. [COBISS.SI-ID 1231018].  


Arhiv