Izdelava naprednih materialov za industrijsko uporabo z natančnim določevanjem dodajanja lahkih elementov z najsodobnejšimi karakterizacijskimi tehnikami (NC-0019)

Vodja projekta: dr. Bojan Podgornik

Trajanje projekta: 1.2.2021 - 31.1.2023

Projekt vzpostavlja mednarodno sodelovanje med IMT v Sloveniji ter CEA-LETI v Franciji.

Tako IMT kot tudi CEA-LETI razvijata napredne anorganske in kovinske materiale za industrijsko uporabo ter izboljšujeta lastnosti teh materialov z natančnim dodajanjem elementov z nizkimi atomskim številom Z, kot sta npr. bor in dušik. Glavni cilj tega projekta je izkoristiti dopolnjujoče se karakterizacijske tehnike, orodja in strokovno znanje, ki so na voljo na IMT in CEA-LETI, za oblikovanje posebnih strategij za določanje sestave in strukture, ki so potrebne za optimizacijo teh naprednih materialov.

IMT in CEA-LETI imata podobne meroslovne izzive na naslednjih področjih:

  • analiza sestave anorganskih in kovinskih materialov na več nivojih (od mm do nm), izboljšana z dodajanjem bora in/ali dušika
  • karakterizacija vpliva bora in dušika na strukturo takšnih anorganskih in kovinskih materialov.

Pri projektu bodo uporabljena orodja za karakterizacijo na nivoju od nm do mm, s katerimi bomo opisali strukturo ter sestavo različnih materialov.Arhiv