Izbor Razvojnih centrov Slovenije

SIMIT
V razvojni center slovenskega gospodarstva (RC) za industrijski sektor novi materiali z imenom Sodobni materiali in inovativne tehnologije d.o.o. (skrajšano: SI.MIT d.o.o), se bomo povezali velika, srednja in mala podjetja ter javni in zasebni zavodi. Mednarodno uveljavljena slovenska podjetja Talum (prijavitelj), Cimos, Iskra ISD, LTH Ulitki, SwatyComet, Unior, Amit, Ortotip, Roboteh, TC Livarstvo, HTS IC, Tecos, Zavod za livarstvo, Telkom-OT ter vidna mednarodno uveljavljena javna raziskovalna zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije ter Institut Jožef Stefan bodo partnerji RC.
Za doseganje raziskovalno-razvojne odličnosti, ki bo vodila v prebojne in inovativne visokotehnološke rešitve (tehnike in tehnologije) in prototipe, vse na osnovi novih sodobnih materialov, bomo RC ustanovili z namenom ustvarjanja podpornega okolja za dolgoročen razvoj ne zgolj RC in partnerjev, ampak tudi vseh drugih. Partnerji in podporni partnerji konzorcija že dlje časa ugotavljamo, da je odprtost in zrelost lastnih RR procesov pri vseh tolikšna, da moremo porazdeliti bistvena tveganja RR dejavnosti za področje novih materialov med seboj in zato želimo združiti RR potencial v RC SIMIT. Tako želimo s stalnim ustvarjalnim sodelovanjem skupne RR procese narediti bolj učinkovite in uspešne ter deliti in prenašati znanja med seboj in širše ter skupaj nadgrajevati vednosti in znanja, ki so eden od odločilnih faktorjev za dvig konkurenčnih prednosti podjetij. Z RC SIMIT bomo v Podravski regiji, v katero bodo spadale poslovne enote v Kidričevem, tri v Mariboru in ena v Pesnici pri Mariboru in kjer bo teklo več kot 60 % operacije, odprli nova delovna mesta in na ta način pripomogli k enakomernejšemu regionalnemu razvoju na tem področju. Z učinki skupnega RR potenciala RC SIMIT tako računamo, da bomo v prihodnjem triletnem obdobju dodatno prispevali k 21 novonastalim (spin-off) podjetjem in ustvarili 21 patentov ali blagovnih znamk. Dejavnost podjetja bo predvsem usmerjena v:
• RR novih, sodobnih in ekološko sprejemljivih (a) novih materialov ter (b) tehnik in tehnologij na področjih livarstva, brusnih materialov, hladnega in vročega preoblikovanja, mehanske obdelave kovin, dodajalne izdelave, vzvratnega inženirstva, gradnje strojev, robotike in medicine ter hitrega razvoja izdelkov (prototipi, komunikacijski modeli, funkcionalni prototipi).
• Storitev izobraževanja in svetovanja na osnovi RR dognanj in dosežkov RC SIMIT o novih materialih, tehnikah in tehnologijah v okviru razvojnega centra.


Arhiv