Preskoči na vsebino
Navigacija

IN MEMORIAM prof. dr. Franc Vodopivec (1931 -2021)

 

Sporočamo, da je svojo življenjsko pot sklenil nekdanji direktor v pokoju prof. dr. Franc Vodopivec.

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil zaposlen na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije vse od leta 1958 do svoje upokojitve leta 1996. Kot direktor je vodil inštitut od leta 1990 do leta 1996.

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil izvrsten metalurg, inženir in vrhunski raziskovalec ter tako vzor številnim generacijam metalurgov, inženirjem, kakor tudi drugim raziskovalcem. 

Njegov življenjski moto, ki ga je vodil od začetka do konca njegove izjemne kariere je bil: »Vodopivec, ne pozabi da si tudi inženir, inženirji pa delamo nekaj koristnega za ljudi.«

Prof. dr. Franc Vodopivec je več kot šest desetletij deloval v metalurški stroki, kjer je pustil velik pečat, tako v industriji kot v akademskem svetu, v katerem je usmerjal svoje znanstveno in strokovno delo k povezovanju teh dveh segmentov družbe. Pomembno je vplival na razvoj metalurške industrije, saj je zagovarjal in utemeljeval številne in potrebne spremembe, ki so se izkazale za nujne in nepogrešljive pri razvoju slovenske in jugoslovanske metalurgije. Tako je imel odločilen vpliv pri nekaterih investicijah v jeklarstvu in proizvodnji aluminija ter predvsem znanstvenem razvoju kovinskih materialov. Zavedal se je, da je poznavanje mikrostrukturne zgradbe kovin in zlitin ključnega pomena za razumevanje lastnosti kovinskih materialov in razvoj metalurške stroke. Bil je tudi eden glavnih pobudnikov nakupa prvega elektronskega mikroanalizatorja, ki je bil kupljen že leta 1969, kot prvi tovrstni v tem delu Evrope. Tudi nakup vrstičnega elektronskega mikroskopa leta 1977 je plod njegovih intenzivnih prizadevanj na tem področju. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je bil tako pionir na področju elektronske mikroskopije v Sloveniji oziroma v takratni Jugoslaviji. Vse to pa so nedvoumne zasluge prof. dr. Franca Vodopivca. Ko je leta 1990 postal direktor Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, je prevzel Inštitut v zelo težkih časih za slovensko metalurgijo, vendar ga je uspel s svojo modrostjo in vizionarstvom sanirati in ohraniti povezave s Slovenskimi železarnami ter razširiti delovanje Inštituta na druga področja, kot na primer na področje energetike.

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil že od vsega začetka pobudnik mednarodnega sodelovanja, tako z organizacijo prve mednarodne znanstvene konference leta 1959 v Portorožu, ki se je imenovala Colloque de Portorož in bila organizirana v sodelovanju z MPIE (Max-Planck-Institute for Steel Research), Düsseldorf, Nemčija in IRSID (Institut de recherche de la sidérurgie), Maizières-lès-Metz, Francija. Pozneje v devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je po njegovi zaslugi vzpostavilo intenzivno sodelovanje z MPIE, ki traja še danes. 

Leta 1984 je na področju tehniških ved prejel Kidričevo nagrada za življenjsko delo na področju znanosti in inovacij. Nagrado je prejel za delo: »Mikrostrukturni procesi in reakcije pred in med vročim preoblikovanjem jekel«. Kidričeva nagrada je bila takratno najvišje slovensko priznanje za znanstvene dosežke oziroma za znanstveno raziskovalno delo, ki se je podeljevala v letih od 1957 do 1991. 

Leta 2003 je dobil prof. dr. Franc Vodopivec prejel Zoisovo nagrado za znanstvene dosežke. Nagrado je prejel z utemeljitvijo, da je prof. dr. Franc Vodopivec dosegel vrhunske rezultate na področju lastnosti kovin in zlitin. Odmevno je tudi njegovo delo na področjih kemije trdnega stanja, fizikalne metalurgije, metodologije metalografskih raziskav materialov in forenzičnih raziskav.

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil eden od pobudnikov organizacije metalurških posvetov iz katerih je pozneje nastalo tradicionalno metalurško posvetovanje. Njegova glavna zasluga je, da je konferenca prerasla v mednarodno konferenco s širšim programom. To je bilo logično, ker je razvoj narekoval, da se tudi v Sloveniji področje materialov razširi, od kovin in zlitin, v raziskave in razvoj  materialov, ki s kovinami in zlitinami konkurirajo pri določenih namenih in okoljih uporabe in uporabljajo podobne raziskovalne naprave in metodologije eksperimentalnega dela in imajo podlago v podobni teoretični podmeni. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil dolga leta tudi glavni urednik znanstvene revije Materiali in Tehnologije. Pod njegovim vodenjem je revija dosegla znanstveni ugled in tudi visok vplivni faktor in je nedvomno najzaslužnejši za to, da ima revija mednarodni ugled in prepoznavnost.

Za svoje življenjsko delo mu je inštitut leta 2017, ob praznovanju 70-letnice inštituta, podelil nagrado Cirila Rekarja za življenjsko delo z utemeljitvijo, da je z njegovo vlogo inštitut postal uveljavljen v slovenskem in mednarodnem prostoru, revija Materiali in tehnologije je postala mednarodno prepoznavna, konferenca ICM&T (International Conference on Materials and Technology) pa mednarodna konferenca, ki povezuje domače in tuje raziskovalce. 

Na svoji življenjski poti se je vedno odločal za težjo pot. Njegovo stališče je bilo, da je v Sloveniji potrebno intenzivno usmerjati raziskave namenjene industriji. Ker se je že zgodaj odločil za raziskave s potencialno uporabno vrednostjo, je tako postal nepogrešljiv za industrijo, hkrati pa mu sistem ni omogočal enakovredne uveljavitve v znanstvenih sferah. Nenadomestljiva je vloga prof. dr. Franca Vodopivca na področju fizikalne metalurgije, ki omogoča stalne izboljšave sintez in tehnologij na področju kovinskih materialov. Njegova profesionalna pot se z upokojitvijo ni končala, ker je svoje izredno široko znanje s področja metalurgije, s svojimi neprecenljivimi nasveti in izkušnjami prenašal na mlajše generacije. Vseskozi je pomagal mladim raziskovalcem, pri pripravi doktoratov, raziskovalcem pri pripravi projektov in vsem ostalim z nenadomestljivimi nasveti pri raziskovalnem delu. 

Leta 2018 je prejel Puhovo nagrado za življenjsko delo na področju metalurgije. Nagrado je prejel zaradi izredno uspešnega povezovanja dveh segmentov družbe, tako akademskega kot industrijskega. Njegove odločitve so imele velik vpliv na razvoj metalurške industrije. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je bil tudi eden od ustanoviteljev Inženirske akademije Slovenije, ki združuje voljene člane iz tehniških ved javne raziskovalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja. Prav tako je bil ustanovitelj, idejni vodja in dolgoletni predsednik Slovenskega društva za materiale (SDM).

Kljub njegovi veličini tako v raziskovalnem kot v menedžerskem smislu, je vseskozi ostal zelo skromen, vendar zelo kritičen in konstruktiven sogovorec. Vsi ki smo ga poznali ga bomo ohranili v lepem spominu in nam bo navdih za naše nadaljnje delo.

 

Soprogi Mariji, sinovoma Andreju in Blažu ter vsem družinskim članom izrekamo iskreno sožalje.

 

Direktor IMT:

izr. prof. dr. Matjaž Godec