Koledar

Oktober - 2017
P T S č P S N
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16
17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

no news in this list.

Kontakt

Tel.: 01 4701 800

Faks.: 01 4701 939

e-pošta: info[@]imt.si

Laboratorij za mehanske preiskave

vodja laboratorija:

Borut Žužek

tel: 01/4701 855

 

 

Splošne informacije

Laboratorij za mehanske preiskave (LMP) je usposobljen za izvajanje mehanskih in tehnoloških preiskav za kovinske materiale, v skladu z veljavnimi SIST, EN, ISO in DIN standardi. Izvajamo tudi raziskave in ekspertize kovinskih materialov ter izdelkov, delno pa tudi nekovinskih materialov. Mehanske preiskave so v večini primerov dopolnjene s kemijskimi in metalografskimi preiskavami, kar mehanske lastnosti kovinskih materialov zaokrožuje. 

Pooblastila in akreditacije 

LMP je od leta 2008, s strani SA, po standardu SIST EN ISO/IEC 17025, akreditiran kot preskusni laboratorij, z akreditacijsko listino LP-088, za :
• Natezni preskus pri sobni temperaturi, po standardu SIST EN ISO 6892-1,
• Preskus trdote po Brinellu, po standardu SIST EN ISO 6506-1,
• Preskus trdote po Vicresu, po standardu SIST EN ISO 6507-1,
• Preskus trdote po Rockwellu, po standardu SIST EN ISO 6508-1 in
• Udarni preskus žilavosti po Charpyju, po standardu ISO 148.

 

 Priloga (445 KB) k akreditacijski listini.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je LMP, leta 1999, pooblastilo za atestiranje verig in sestavnih delov verig.


Dejavnost laboratorija 

 

Natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov z elektronskim zajemanjem podatkov v treh merilnih območjih (25kN, 250kN in 500kN) pri sobni, povišani ali znižani temperaturi z ali brez natančnega merjenja pomika z uporabo ekstenzometra.

Vroči natezni preskusi

• Natezni preskusi materialov pri povišanih temperaturah. Do 1050°C z natančnim merjenjem pomika z uporabo vročega ekstenzometra, nad 1050 brez uporabe ekstenzometra.

Tlačni preskusi

• Tlačni preskusi do maksimalne sile 500kN z ali brez preciznega merjenjem pomika.

Dinamični preskusi

• Dinamični preskusi pri obremenitvah do 250 kN in hitrostih obremenjevanja do 80 Hz, z različnimi načini obremenjevanja in možnosti kontrole sile, pomika ali deformacije.
• Nizkociklično in visokociklično utrujanje.
• Določevanje Woehlerjevih krivulj in trajne dinamične trdnosti materialov.

Upogibni preskusi

• Tritočkovni ali štiritočkovni upogibni preskusi materialov do obremenitev 500 kN.

Merjenje trdote

• Merjenje trdote po Brinellu (obremenitve od 3000 do 187,5 kg, kroglice 10, 5 in 2,5 mm)
• Merjenje trdote po Rockwellu (HRC, HRB in ostale metode)
• Merjenje trdote po Vickersu (od 10 g do 50 kg)

Merjenje žilavosti

• Udarni preskus žilavosti pri sobni, povišani in znižani temperaturi.

Oprema

 

• Preskuševalni stroj INSTRON 1255, 500 kN, za izvajanje nateznih in tlačnih preskusov pri sobni in povišanih temperaturah do 1250 °C ter upogibnih preskusov do obremenitve 500 kN 

 

 

•Dinamični preskuševalni stroj INSTRON 8802250 kN za izvajanje statičnih indinamičnih preskusov do obremenitev 250 ali 25 kN in hitrosti obremenjevanja do 80 Hz, z ali brez ekstenzometra, pri temperaturah okolice in povišanih temperaturah do 1050°C, z ali brez vročega ekstenzometra. 

 

 

• Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 300 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi 

 

• Univerzalni trgalni stroj AMSLER, 20 kN, za izvajanje upogibnih preskusov pri sobni temperaturi

 

 

 

• Inštrumentirana naprava za merjenje žilavosti po CHARPY-ju pri sobni, povišani in nizki temperaturi 

 

 

• Naprave za merjenje po Brinellu (Wolpert Dia testor 3b) 

 

 

• Naprave za merjenje trdote po Rockwellu (Rockwell 4JR ; Instron B2000 - na sliki)

 

 

• Vickersu (Instron Tukon 2100B, od 10 g do 50 kg - na sliki; Zwick Z323, od 300 g do 10 kg)

 

• Prenosna naprava za merjenje trdote MES-EMT 1101 

 

• Naprava za preskušanje pločevine po ERICHSENU 

 

• Naprava za preskušanje pločevine in žice s pregibanjem 

 

• Elektronska oprema za merjenje preoblikovalnih sil pri valjanju jekel v hladnem stanju in pri visokih temperaturah 

 

• Elektronska oprema za umerjanje meril za silo do 5000 kN (trgalnih strojev, stiskalnic, dinamometrov), ki je sestavljena iz kompenzacijskega elektronskega ojačevalnika DK 38 (Hottinger) in desetih elektronskih merilnih celic z napako kazanja do 0,05 % 

 

• Kalibracijske ploščice za umerjanje naprav za merjenje trdote po Brinellu, Rockwellu, Vickersu in Shoreu

Ostale storitve

• Lomno mehanske preiskave 

• Mehanske preiskave zvarnih spojev 

• Meritve trdote in globine cementirane, karbonitrirane in nitrirane plasti 

• Pregibni preskusi pločevine in žice 

• Preskušanje globokega vlečenja pločevine po Erichsenu 

• Umerjanje preskuševalnih naprav za merjenje sile in trdote 

• Atestiranje verig in sestavnih delov verig 

• Atestiranje vijakov, matic in podložk 

• Atestiranje pletenih pramen 

• Izdelava raziskav in ekspertiz za kovinske materiale in izdelke 

 

 

 

V sodelovanju z ostalimi laboratoriji Inštituta za kovinske materiale in tehnologije na podlagi metalografske analize dajemo oceno preostale življenjske dobe materialov v termoenergetiki in v različnih konstrukcijah (npr. kovinski nosilci mostov) ter izvajamo ekspertize pri določevanju vzrokov porušitev strojev in konstrukcij.
Razpolagamo tudi z napravo za merjenje hitrosti propagacije razpok pri dinamično obremenjenih kovinskih materialih.

V ostalih laboratorijih inštituta izvajamo kemijske analize in analize primesnih elementov ter elementov v sledovih. 

Na področju elektronske mikroskopije izvajamo kontrolo in analizo površin preloma, analizo tankih plasti z metodami EDS, WDS ali mikrosegregacij površinsko aktivnih elementov z metodo AES. 

S pomočjo elektro korozije določamo korozijsko obstojnost kovinskih materialov. 

Izvajamo ultrazvočno in rentgensko kontrolo zvarov.